PIT 2011: Darowizny w pytaniach i odpowiedziach

1) W jaki sposób podatnik powinien udokumentować przekazaną darowiznę, aby móc dokonać odliczenia od dochodu? Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby wydatki z tytułu darowizn mogły być odliczone od dochodu muszą być przez podatnika odpowiednio udokumentowane:

• dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej;
• dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub innej niż określona w ust. 1 pkt 9 lit. c (czyli oprócz darowizny na cele krwiodawstwa);
• zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Dodatkowymi warunkami związanymi z obowiązkiem dokumentowania przez podatnika korzystającego z odliczenia przekazywanych darowizn na rzecz europejskich organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego są:

• udokumentowanie przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz
• istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których strona jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

W przypadku darowizn dla kościelnych osób prawnych na działalność charytatywno-opiekuńczą (nielimitowanych) na podstawie ustaw regulujących stosunki Państwa do poszczególnych kościołów podatnik musi posiadać dokumenty potwierdzające:

• przekazanie darowizny oraz
• pokwitowanie otrzymania darowizny,
• sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą,
• dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna dokument, z którego wynika wartość tej darowizny.

Pokwitowaniem przekazania i otrzymania darowizny należy dysponować już w chwili składania zeznania rocznego. Sprawozdanie obdarowanego z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty na cele charytatywno-opiekuńcze podatnik powinien uzyskać w ciągu dwóch lat od dnia spełnienia darowizny.

2) Czy podatnik może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz podmiotu zagranicznego na cele pożytku publicznego?

Tak, jeśli spełnione zostaną niżej wymienione warunki:

• darowiznę przekazano na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego równoważnej organizacji, określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innych niż Polska państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
• jest udokumentowana:

- dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w przypadku darowizny pieniężnej;
- dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna;

• podatnik udokumentuje oświadczeniem obdarowanej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz
• istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »