Zasady ustalania opłaty planistycznej

Opłata planistyczna została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 4 tejże ustawy, opłatę tę pobiera się jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wzrasta wartość nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Wówczas wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, jest zobowiązany pobrać jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Jej wysokość nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości i stanowi ona dochód własny gminy.

Klasyfikacja opłaty

Opłatę planistyczną, jak sama nazwa wskazuje, należałoby ją sklasyfikować jako opłatę. Jednakże z uwagi na cechy tejże należności zakwalifikowanie jej do kategorii opłat jest zawodne i w wielu przypadkach mylące. Ustawodawca bowiem z różnych powodów świadczenia mające wszystkie cechy podatków nazywa opłatami i na odwrót. Dla przykładu można podać opłatę od posiadania psów, która do niedawna była podatkiem od posiadania psów. Podobnie jest z opłatą targową. Świadczenia te mają wszystkie cechy podatku wymienione w art. 6 Ordynacji podatkowej i dlatego na gruncie tejże ustawy są podatkami, chociaż noszą nazwę opłat. I ta właśnie okoliczność powoduje, że nie można poprzestać jedynie na nazwach tych świadczeń, niezbędnym jest bliższa analiza ich cech charakterystycznych. Dlatego też cechą charakterystyczną podatków jest m. in. nieodpłatność. Cechy tej - co do zasady - nie mają opłaty. Przez odpłatność „szczególną” należy rozumieć określoną korzyść uzyskiwaną przez wnoszącego opłatę. Korzyść ta jest w przypadku opłaty planistycznej niewątpliwa i bardzo widoczna. Z jednej strony ze środków publicznych realizowane jest określone przedsięwzięcie (plan zagospodarowania przestrzennego lub obiekt infrastruktury), a z drugiej właściciel nieruchomości uzyskuje znaczne korzyści związane z realizacją przedsięwzięcia. W tej sytuacji musi on „zapłacić” za uzyskane korzyści określoną opłatę. Opłaty te w ogóle mogą zaistnieć jedynie w przypadku wystąpienia korzyści. Jeżeli ona nie wystąpi - nie ma podstaw do pobierania tych opłat. W orzecznictwie sądowym nie wypracowano jednolitego stanowiska dotyczącego tego, czy opłata planistyczna ma charakter podatku. Obecnie dominuje pogląd, że opłata ta nie jest podatkiem, a przez to nie stosuje się do niej przepisów Or...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »