Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń

21.12.2009

Uzasadnienie do projektu zmian ustawy o podatku VAT

Publikujemy dzisiaj omówienie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług - korzystnych dla małych przedsiębiorców, podwyższających limit obrotów, których przekroczenie oznacza utratę zwolnienia podmiotowego. Dla uzupełnienia przedstawiamy również tekst uzasadnienia, jaki został przedstawiony dla tego projektu przez Rząd RP.

UZASADNIENIE

Przedłożony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, został opracowany na podstawie założeń do projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2009 r. Odnosząc się szczegółowo do propozycji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług zawartych w projekcie należy wskazać na następujące kwestie:

Podwyższenie limitu obrotu, który zwalnia od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.

Obecnie w Polsce, zgodnie z art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE, limit rocznego obrotu uprawniający podatników do zwolnienia od podatku od towarów i usług wynosi 10 000 euro. Po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 ww. dyrektywy, limit ten wynosi 50 000 zł. Podkreślić należy, że gospodarka polska w znacznej części opiera się na małych podmiotach. Wskazać też należy, że Polska w porównaniu do innych państw członkowskich ma jeden z najniższych limitów obrotu uprawniających do możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia. W związku z tym, że istnieje możliwość podniesienia tego limitu, Polska wystąpiła o derogację w tej sprawie. W dniu 20 października 2009 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję upoważniającą Polskę do stosowania wyższego limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT (decyzja ta oczekuje obecnie na publikację).

Podwyższenie limitu obrotu z 10 000 euro do 30 000 euro (tj. z obecnej kwoty 50 000 zł do kwoty 150 000 zł), uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, gdyż przyczyni się w znacznym stopniu do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik do momentu przekroczenia limitu obrotu nie ma obowiązku m.in. prowadzenia pełnej ewidencji i składania deklaracji dla tego podatku. W konsekwencji wpłynie to korzystnie na rozwój drobnej wytwórczości. Z uwagi na sytuację budżetową przedstawiony projekt przewiduje stopniowe podwyższanie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem podwyższanie limitu odbywać się będzie w następujący sposób:

- na rok 2010 limit obrotu wyniósłby 20 000 euro (w przeliczeniu 100 000 zł),
- na rok 2011 limit ten osiągnąłby wartość docelową 30 000 euro (w przeliczeniu 150 000 zł).

Zmieniany przepis art. 113 ust. 1 ustawy, który określa docelową kwotę 150 000 zł zgodnie z brzmieniem projektowanego art. 4 przedstawionej ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Określenie limitu obrotu na rok 2010 umieszczono w art. 2 ust. 1, który wskazuje, iż kwota, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy dla roku 2010 wynosi 100 000 zł.

W związku z planowanym podwyższeniem limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług, projekt przewiduje wprowadzenie w przepisach przejściowych rozwiązania umożliwiającego podatnikom, którzy przekroczyliby w 2009 r. obecny limit obrotu (50 000 zł) – co skutkowałoby wyłączeniem ich na rok z możliwości powrotu do tego zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy – ale nie przekroczyliby nowego, podwyższonego limitu określonego na rok 2010 (100 000 zł), dalsze korzystanie z tego zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r. Analogiczne rozwiązanie proponuje się wprowadzić w przepisach przejściowych dla podatników, którzy w 2010 r. przekroczyliby limit obrotu uprawniający do zwolnienia podmiotowego (tj. 100 000 zł), ale nie osiągnęliby limitu obrotu ustalonego na rok 2011 w wysokości 150 000 zł. Pozostałe warunki umożliwiające korzystanie z podmiotowego zwolnienia wynikające z obecnie obowiązujących przepisów pozostały niezmienione.

Zmiany uwzględniające wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. K 36/08

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »