Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.03.2010

Orzecznictwo: Opodatkowanie spłaty udziału występującego wspólnika

Z uzasadnienia: Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającego temu wspólnikowi majątku spółki nie skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym. Zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz /sp r./ Sędziowie WSA Grzegorz Panek SO del. Ewa Partyka Protokolant st.sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 23 lutego 2010 r. sprawy ze skargi P. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżoną interpretację w części uznającej stanowisko skarżącego za nieprawidłowe i określa, że w tym zakresie interpretacja ta nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku,
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego P. P. koszty postępowania sądowego w kwocie 457 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych.

UZASADNIENIE

Interpretacją indywidualną z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...], Minister Finansów uznał za nieprawidłowe stanowisko P. P. (wnioskodawcy) odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z praw majątkowych, uzyskanych w związku z wystąpieniem przez niego ze spółki cywilnej i wniesienia otrzymanych składników majątkowych do rozpoczętej działalności gospodarczej oraz uznał za prawidłowe jego stanowisko co do opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, wprowadzonych do remanentu początkowego, prowadzonej działalności gospodarczej.

Minister Finansów wskazał, że wnioskiem z dnia 28 maja 2009 r. P. P. wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm. - zwanej dalej: ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), formułując pytania następującej treści:

- czy i w którym momencie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu przychodu z praw majątkowych, sporządzenie remanentu likwidacyjnego, jeżeli nie została zlikwidowania działalność gospodarcza (nie doszło do likwidacji źródła dochodu), lecz została wznowiona po kilku dniach, jako samodzielna działalność gospodarcza, w takim samym zakresie?

- czy należy opodatkować podatkiem dochodowym (liniowym) i podatkiem od towarów i usług zbycie nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także czy opodatkowaniu podlega otrzymanie praw majątkowych czy też ich zbycie oraz który moment jest właściwy do opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że P. P. od 2005 r. prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, w której był jednym z trzech wspólników. Przedmiotem działalności tejże spółki była realizacja projektów budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków, prowadzenie robót budowlanych oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Każdy ze wspólników wniósł do tejże spółki wkład w wysokości 1000 zł, jednakże udział w spółce P. P. wynosił 33,34%, zaś pozostałych wspólników po 33,33%. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki udziały w zyskach i stratach były równe, zaś podział zysków następował w miesiącu następującym po zakończeniu roku obrachunkowego. Pierwszy przychód ze sprzedaży spółka odnotowała w maju 2008 r., a osiągnięty wówczas dochód nie został wypłacony wspólnikom, lecz zatrzymany w spółce.

P. P., pozostając wspólnikiem spółki cywilnej, opłacał podatek dochodowy od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy).

W dniu 31 lipca 2008 r. wnioskodawca wystąpił ze spółki cywilnej, a tytułem zwrotu majątku wspólnego otrzymał 3 lokale mieszkalne wraz z garażami, o łącznej wartości rynkowej 1 199 123,67 zł. W tym samym dniu został sporządzony remanent likwidacyjny, a od dochodu wynikającego z remanentu został zapłacony podatek.

P. P. w dniu 4 sierpnia 2008 r. rozpoczął jako osoba fizyczna prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji projektów budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków, a także robót budowlanych. Remanentem początkowym wprowadził do swojego przedsiębiorstwa 3 mieszkania, nabyte wcześniej przez niego w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej.

Zdaniem wnioskodawcy podatek od remanentu nie powinien być odprowadzony, ponieważ nie nastąpiła likwidacja źródła przychodu, natomiast opodatkowanie zbycia nieruchomości, zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i podatkiem od towarów i usług, winno nastąpić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po sprzedaży tychże mieszkań.

Interpretacją indywidualną z dnia [...] sierpnia 2009 r. Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej [...] - uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, odnośnie sposobu i momentu opodatkowania dochodów, uzyskanych w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, wprowadzonych do remanentu początkowego, prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, natomiast za nieprawidłowe uznał jego stanowisko, w przedmiocie zasadności opodatkowania i momentu opodatkowania dochodów z praw majątkowych, uzyskanych w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, w sytuacji wniesienia tychże składników majątkowych do prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

Minister wskazał jednocześnie, że w zakresie konieczności opodatkowania remontu likwidacyjnego oraz w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Organ stanął na stanowisku, że udział w majątku spółki cywilnej, wypłacony wspólnikowi w formie przeniesienia własności lokali mieszkalnych wraz z garażami, w związku z jego wystąpieniem ze spółki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko do wysokości wniesionego do tej spółki wkładu. Natomiast pozostała nadwyżka, ponad wartość tego wkładu podlega opodatkowaniu tym podatkiem, jako dochód z praw majątkowych. Bez wpływu na kwestię opodatkowania dochodu z praw majątkowych, o którym wyżej mowa, pozostaje natomiast fakt rozpoczęcia przez wnioskodawcę prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz wprowadzenia do niej lokali mieszkalnych wraz z garażami, otrzymanych uprzednio, w następstwie wystąpienia ze spółki.

Z momentem wprowadzenia wyżej opisanych lokali do remanentu początkowego jednoosobowej działalności gospodarczej stały się one towarem handlowym, w związku z tym nie są więc już prawami majątkowymi. Dlatego też ich sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy czym opodatkowanie to może nastąpić na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od os...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »