Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.02.2010

Orzecznictwo WSA: Pomocnik musi być zatrudniony i zgłoszony

Z uzasadnienia: Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustaleniu wysokości podatku do liczby pracowników nie wlicza się pracowników zatrudnianych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników. Oznacza to, że osoby wykonujące wymienione w tym przepisie czynności pomocnicze muszą być pracownikami podatnika, a zakres wykonywanych przez nie czynności musi być określony na piśmie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryka Łysikowska, Sędziowie Sędzia NSA Lidia Błystak, Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Gierczak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia wysokości karty podatkowej na 2006 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z [...] r. nr [...], stwierdzającą wygaśnięcie decyzji z [...] r. nr [...] ustalającej J. Z. wysokość karty podatkowej na 2006 r.

Z akt sprawy wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji, ustalającej J Z. wysokość karty podatkowej na 2006 r., w związku z informacjami i dowodami przekazanymi przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. Informacje te i dowody zostały zebrane w toku kontroli prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. w firmach J. O. "A" i J. Z. "B". Z przedstawionych informacji i dowodów wynika, że J. Z. w ramach działalności gospodarczej, z której dochody opodatkowywał w formie karty podatkowej, zrealizował w 2006 r. na rzecz firmy "A" usługi w zakresie wykonania oraz oczyszczenia i malowania konstrukcji stalowych na łączną kwotę 336.002 zł. W tym samym okresie wykonywał także prace na rzecz innych podmiotów. W wykonywaniu tych prac pomagali mu dwaj członkowie dalszej rodziny niezatrudnieni w jego firmie na podstawie umowy o pracę.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w S., powołując art. 258 § 1 pkt 4 i § 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej O.p. oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 25 ust. 1 pkt 3 i ust.6 i art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - dalej: ustawa o ryczałtach, decyzją z [...] r. stwierdził wygaśnięcie decyzji ustalającej J. Z. wysokość kary podatkowej na 2006 r.

Z przywołanych w uzasadnieniu decyzji ustaleń wynika, że podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej jako rodzaj wykonywanej działalności wskazał usługi ślusarskie (działalność główna) oraz usługi mechaniki precyzyjnej (działalność dodatkowa) i oświadczył, że działalność będzie wykonywał bez zatrudnienia pracowników. Przy wykonywaniu usług korzystał jednak z pomocy członków rodziny (brat żony i kuzyn), którzy z nim wspólnie nie zamieszkiwali i nie prowadzili wspólnie z nim gospodarstwa domowego. Osoby te nie zostały też zatrudnione przez podatnika na podstawie umowy o prace, a fakt korzystania z ich pomocy nie został zgłoszony organowi podatkowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że podatnik korzystając przy wykonywaniu usług z pomocy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, utracił uprawnienia do opodatkowania w formie karty podatkowej i o fakcie tym nie powiadomił organu podatkowego. Ustalenia te skutkowały orzeczeniem o wygaśnięciu decyzji ustalającej podatek w formie karty podatkowej na 2006 r.

W odwołaniu podatnik wnosił o uchylenie decyzji i twierdził, że dane, jakie znalazły się we wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej, były zgodne ze stanem faktycznym. Przyznał, że korzystał z pomocy członków rodziny, którzy z nim nie zamieszkiwali i nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego. Uznał jednak, że fakt ten nie obligował go do zawiadomienia organu, gdyż nie wpływał na określenie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej. Pomoc, jaką uzyskał od członków dalszej rodziny w prowadzonej działalności, polegała bowiem na pracach pomocniczych, tj. utrzymaniu czystości i porządku przy wykonywaniu prac i nie dotyczyła bezpośrednio prowadzonej działalności. Praca tych osób nie wnosiła określonej wartości dodanej do świadczonych usług. Powołał się na art. 25 ust. 6 pkt 2d ustawy o ryczałtach, który stanowi, że do liczby pracowników nie wlicza się osób zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zamówień na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy, stwierdził, że w ramach prowadzonej działalności podatnik korzystał z pomocy członków rodziny. Osoby te nie były zatrudniane w firmie podatnik na podstawie umowy o prace. Oznacza to, że podatnik wykonywał prace w ramach prowadzonej działalności, korzystając z usług niezatrudnionych u siebie osób i o tym fakcie nie zawiadomił organu podatkowego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »