Orzecznictwo WSA: Przedawnienie podatku od spadku

Z uzasadnienia: Niezasadnie argumentował Skarżący, że obowiązek podatkowy w niniejszej sprawie powstał wyłącznie z chwilą przyjęcia spadku, tj. w dniu [...] maja 1990 r. Owszem - z chwilą przyjęcia spadku nastąpiło pierwotne powstanie obowiązku podatkowego, ale - zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy - jeśli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Zatem w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy, na podstawie szczególnego przepisu art. 6 ust. 4 ustawy, powstał dopiero w roku 2004, zobowiązanie Skarżącego przedawniłoby się natomiast z końcem roku 2009.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jarecka, Sędziowie Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędzia WSA Jarosław Trelka (sprawozdawca), Protokolant Agata Rogosz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn:

1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...],
2) stwierdza, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane w całości,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz A. K. kwotę 1525 zł (słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] lutego 2009 r., wydaną na podstawie art. 207 i art. 21 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 1 ust. 1 pkt. 1, art. 7, art. 8, art. 9 ust. 1 pkt. 1, art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego W. ustalił zobowiązanie podatkowe A. K. (dalej zwanego też "Skarżącym") w podatku od spadku z tytułu dziedziczenia po zmarłej w 1989 r. H. K. - w kwocie 8120 zł. Do podstawy opodatkowania Organ przyjął wartość masy spadkowej podaną w zeznaniu podatkowym złożonym w 2008 r., wyłączając z niej kwotę odpowiadającą wartości nabytego udziału w powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Po odliczeniu kwoty wolnej od podatku zobowiązanie ustalono przy zastosowaniu skali podatkowej dla podatników zaliczonych do I grupy podatkowej, zgodnie z art. 15 ustawy. Naczelnik przyjął, zgodnie ze złożonym zeznaniem podatkowym, że udział Skarżącego w odziedziczonej nieruchomości wynosił 11/24 części. Wartość masy spadkowej ustalono na 330 000 zł.

Od powyższej decyzji Skarżący wniósł odwołanie żądając jej uchylenia, ponieważ, w jego opinii, została ona wydana z naruszeniem art. 68 § 2 pkt. 1 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu odwołania Skarżący podkreślił, że jego obowiązek podatkowy powstał w dniu [...] maja 1990 r., to jest z chwilą przyjęcia spadku. Zatem, zdaniem Skarżącego, wobec niezgłoszenia obowiązku podatkowego, od 1 stycznia 1991 r. zaczął biec termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, który wynosił 5 lat. Zdaniem Skarżącego termin ten upłynął z dniem 31 grudnia 1995 r. Co prawda w dniu [...] marca 2004 r. wydane zostało postanowienie spadkowe, ale dotyczyło ono tylko stwierdzenia nabycia spadku odziedziczonego jeszcze w 1990 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika. Zdaniem Organu odwoławczego Skarżący, pomijając treść art. 6 ust. 4 ustawy, błędnie wskazał datę powstania obowiązku podatkowego. Dyrektor podkreślił, że skarżona decyzja została wydana i d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »