Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.12.2009

KUP od przeniesienia własności wynalazku

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że koszty podatkowe w stosunku do wynagrodzenia twórcy za przeniesienie własności wynalazku ustala się w wysokości 50-proc. przychodu. Jeśli wynalazek powstaje w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo innej umowy, np. umowy zlecenia, prawo do uzyskania patentu do wynalazku przysługuje pracodawcy lub zleceniodawcy. Ma wówczas miejsce pierwotne nabycie prawa do wynalazku, a nie przeniesienie tego prawa. Dlatego też do wynagrodzenia wynalazcy, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą nie znajdą zastosowania 50-proc. koszty podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O co toczył się spór?

Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku przedstawiła, że wypłaca wynagrodzenie twórcom projektów wynalazczych (tj. wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp.), do których prawo, w oparciu o art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117, dalej: p.w.p.), przysługuje spółce. Z twórcami (pracownikami lub „osobami z zewnątrz") podpisywane są umowy projektowo-wdrożeniowe, które określają zakres prac, termin wykonania oraz wysokość i sposób wynagrodzenia dla twórców, współtwórców - od momentu zastosowania projektu, przez określony w umowach okres czasu.

Na gruncie tego podatnik zwrócił się z pytaniem, czy firma przy ustalaniu wynagrodzenia (do wypłaty) dla twórców, współtwórców z tego tytułu, powinna uwzględniać 50% koszt uzyskania przychodów. W ocenie podatnika koszty uzyskania przychodów dla tych wynagrodzeń winny być ustalane na zasadach ogólnych, a nie w wysokości 50%.

Organy podatkowe uznały stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazały, że w myśl art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, dalej: u.p.d.o.f.), koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela określa się w wysokości 50% w stosunku do uzyskanego przychodu. Pojęcie projektu wynalazczego zdefiniowane zostało w p.w.p. i zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 tej ustawy ilekroć jest mowa o: projektach wynalazczych - rozumie się przez to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie. Twórcom wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układów scalonych i projektów racjonalizatorskich przysługuje prawo do wynagrodzenia (art. 8 ust. 1 tej ustawy). Zgodnie z art. 11 ust. 1 p.w.p. twórcy, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 5 p.w.p., przysługuje prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, przy czym z art. 11 ust. 3 tej ustawy wynika, że w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

Dlatego też organy podatkowe stwierdziły, że wynagrodzenie wypłacane twórcom otrzymane w związku z korzystaniem przez spółkę z projektów (tj. wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych) stanowi przychód z praw majątkowych, do których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu, określone w art. 22 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.f.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Podkreślił w niej, że w jej przedsiębiorstwie projekty wynalazcze, a więc wynalazki podlegające opatentowaniu, wzory użytkowe, na które udzielane są prawa ochronne oraz projek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »