Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.11.2009

Orzecznictwo NSA: Budowa na działce męża zwalnia od podatku

Jeżeli małżonkowie dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wspólnie podejmują inwestycje określone w art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) tiret 4 updof na gruncie bądź w budynku stanowiącym majątek odrębny jednego z nich, które są finansowane z dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia wspólnej rzeczy lub prawa wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 8 tej ustawy, to wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany z tej sprzedaży przez każdego z małżonków.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędziowie: NSA Grzegorz Borkowski (sprawozdawca), WSA del. Hanna Kamińska, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Lu 729/07 w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 10 września 2007 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L. na rzecz A. J. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

I. Stan sprawy przedstawiał się następująco:

1. Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. określił A.J. wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca zarzuciła, że Naczelnik Urzędu Skarbowego błędnie ustalił stan faktyczny, bowiem oparł swoje rozstrzygnięcia na bezpodstawnej tezie, że odliczenie z tytułu wydatków i nakładów poczynionych na remont budynku mieszkalnego i budowę budynku mieszkalnego przysługuje jedynie temu podatnikowi, który został wskazany jako właściciel gruntu. Odrębność majątkowa gruntu, na którym znajdują się remontowane i budowane budynki mieszkalne oraz fakt wystawienia dowodów sprzedaży wyłącznie na nazwisko męża nie może, pozbawiać podatnika prawa do skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy podatnik dokonywał nakładów na budowę budynku mieszkalnego, który z całą pewnością wchodzi w skład jego wspólnego z małżonkiem majątku. Sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości gruntowej nie wyklucza wspólnego ponoszenia wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ich obojga z majątków odrębnych każdego z nich, skoro w sferze bieżących wydatków i wpływów finansowych nie ma ścisłego podziału na majątek żony i męża.

3. Organ odwoławczy po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego oraz zarzutów odwołania nie znalazł podstaw do zmiany decyzji pierwszej instancji.

Wskazał, iż okolicznością bezsporną jest, że w dniu 4 lutego 2004 r. na mocy aktu notarialnego podatniczka wspólnie z małżonkiem zbyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, nabyte na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 października 2003 r. W dniu 17 lutego 2004 r. zostało złożone oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych ze sprzedaży środków na własne potrzeby mieszkaniowe. Jako dowód wydatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedstawione zostały faktury na zakup materiałów budowlanych i usług na kwotę 63.212,63 zł wystawione na nazwisko męża podatniczki M.J. Z oświadczenia z dnia 23 stycznia 2007 r. wynika, iż przedstawione faktury dotyczą wydatków związanych z remontem i modernizacją nieruchomości przy ulicy (...) oraz budową budynku mieszkalnego przy ulicy (...). Do oświadczenia dołączono tytuły prawne do w/w nieruchomości, z których wynika, iż zakupu nieruchomości przy ulicy (...) dokonał M.J. za fundusze odrębne pochodzące z darowizny od ojca do majątku odrębnego. Ze znajdującego się w aktach sprawy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wynika także, iż wnoszony jest on również na gruncie stanowiącym odrębny majątek M.J.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, iż podatniczka nie może skorzystać ze zwolnienia przychodu ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, bowiem uzyskanego przychodu nie wydatkowała na budowę i remont własnego budynku mieszkalnego, lecz na powiększenie majątku odrębnego współmałżonka. W sytuacji istniejącej między małżonkami wspólnoty majątkowej, gdy tylko jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wznoszony (remontowany) jest budynek mieszkalny i ponosi, udokumentowane wystawionymi wyłącznie na jego osobę fakturami VAT wydatki na budowę (remont) tego domu, niemożliwe i niedopuszczalne jest zmniejszenie podatku dochodowego przed drugiego małżonka, dokonane na podstawie art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej updof).

4. Na powyższą decyzję A.J. złożyła skargę do sądu, zarzucając błędne zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 32 w zw. z art. 28 updof, art. 47 i 48 kodeksu cywilnego a także art. 31, art. 33 i art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zarzuciła niewłaściwe przeprowadzenie postępowania dowodowego, a przede wszystkim błędną ocenę zebranego w sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »