Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.09.2009

Orzecznictwo podatkowe: Wydatków na organizację szkolenia nie należy traktować kompleksowo

Z uzasadnienia: Pojęcie szkolenia kojarzone jest przede wszystkim z przekazywaniem wiedzy, informacji o charakterze teoretycznym i/lub praktycznym. Wydatkom na jego organizację, jeżeli trwa kilka dni, mogą towarzyszyć koszty zakwaterowania w miejscu, w którym jest organizowane, wyżywienia, wynajmu sali, na której szkolenie ma być prowadzone, czyli te wszystkie, które Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji uznał jako koszty uzyskania przychodów. Nie można natomiast uznać jako elementu niezbędnego dla przeprowadzenia szkolenia dodatkowych atrakcji, organizowanych w celu wypełnienia czasu wolnego już poza nim.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Anetta Chołuj, Sędzia WSA Marek Olejnik, Protokolant Aleksandra Słomian, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2009 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w Ś.Ś. na interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [---] nr [---] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację,
II. wstrzymuje wykonanie zaskarżonej interpretacji,
III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz A.sp. z o.o. z siedzibą w Ś.Ś. kwotę 457,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi "A" Sp. z o.o. w Ś. Ś. (zwanej dalej: Spółką, skarżącą) jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów, z dnia [---], nr [---], dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, regulujących podatek dochodowy od osób prawnych, w indywidualnej sprawie.

Zaskarżona interpretacja została oparta o następujący stan faktyczny i prawny sprawy:

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2008 r. (złożonym w dniu 14 lipca 2008 r.) Spółka wskazała, że jest światowym liderem w produkcji izolacji technicznych i osłon zabezpieczających. W celu wzrostu sprzedaży oferowanych produktów, a tym samym zwiększenia przewagi konkurencyjnej w segmencie podmiotów zajmujących się produkcją izolacji technicznych i osłon zabezpieczających, a także utrzymania kanałów dystrybucji oferowanych produktów, zdecydowała się organizować szkolenia dla swoich kontrahentów, zajmujących się dalszą dystrybucją tych produktów. Skarżąca zwróciła uwagę, że przyjęta forma prezentacji informacji o produkowanych wyrobach podyktowana jest faktem, że inny sposób jest czasochłonny (indywidualne spotkania z pracownikami kontrahentów) albo mało skuteczny (przesyłanie drogą pocztową informacji handlowej). Podała także, że osoby uczestniczące w szkoleniach są związane z branżą, w której Spółka działa, a uzyskane wiadomości są pomocne w wykonywanej przez nich pracy. Szkolenia odbywają się poza siedzibą Spółki. W ich zakresie przedstawiane jest zastosowanie najnowszych technologii stosowanych w produktach oferowanych przez Spółkę, dających przewagę nad innymi produktami oferowanymi przez konkurencję oraz sposób ich montażu i instalacji. Skarżąca wyjaśniła także, że ponosi wszelkie wydatki związane z organizacją szkoleń, tj. na przewóz uczestników, ich zakwaterowanie, wyżywienie oraz zapewnienie różnego rodzaju atrakcji w czasie wolnym, wynajęcie sali konferencyjnej, sprzętu do prezentacji oraz na wynagrodzenia wykładowców.

W związku z powyższym skarżąca zadała pytanie, czy poniesione wydatki na organizację szkolenia będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów.

Skarżąca przedstawiając własne stanowisko przyjęła, że powyższe wydatki mogą zostać wliczone do kosztów podatkowych, gdyż wypełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. - dalej: u.p.d.o.p.).

Spółka zwróciła uwagę, że zgodnie z wykładnią przepisu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz utrwalonym poglądem doktryny i orzecznictwa, jako wydatki poniesione "w celu osiągnięcia przychodów" powinny być kwalifikowane wszelkie wydatki, dzięki poniesieniu których, zgodnie z zasadami racjonalności ekonomicznej, podatnik może oczekiwać uzyskania przychodów. Przy czym, użyty przez ustawodawcę zwrot "w celu uzyskania przychodów" oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten, który pozostaje bezpośrednio w takim związku przyczynowo - skutkowym, że jego poniesienie ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Powołując się na orzecznictwo sądowe oraz interpretacje wydane przez Ministra Finansów, Spółka wskazała, że ustawodawca w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. nie wymaga od podatnika, by poniesione przez niego wydatki, które mają być kosztem podatkowym, dały się od razu bezwarunkowo powiązać z osiąganym przychodem. Istotne jest założenie podatnika, oparte na racjonalnych przesłankach, że taki wydatek może przynieść spodziewany rezultat, tj. znaleźć przełożenie na spodziewany przychód. Podniosła, że ugruntowane w orzecznictwie i piśmiennictwie pojęcie bezpośredniego związku kosztu z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą nie może być utożsamiane z charakterem poniesionego wydatku, uznawanego za koszt uzyskania przychodu (charakterem jego powiązania z przychodem), który może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni, to jest związany z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Spółka podkreśliła, że wszelkie wydatki na organizację szkolenia, na którym prezentuje swoje wyroby, są zgodne z zasadami racjonalności ekonomicznej, gdyż warunkują skuteczną sprzedaż i tym samym uzyskiwanie przychodów podlegających opodatkowaniu. Organizując bowiem szkolenia dla swoich kontrahentów, umożliwia im uzyskanie wiedzy dotyczącej produktów, która jest przydatna w wykonywanej przez nich pracy, polegającej na dalszej ich dystrybucji. W konsekwencji, szkolenia takie powodują wzrost wiedzy na temat oferowanych przez nią produktów, co skutkuje zwiększeniem osiąganych przychodów. Z powyższego Spółka wywiodła, że wydatki poniesione na organizację szkoleń nie są wydatkami na szeroko rozumianą reprezentację (w tym konsumpcję), lecz służą realizacji dalej idącego celu, jakim jest prezentacja walorów technicznych i konstrukcyjnych sprzedawanych przez Spółkę towarów. Podkreśliła, że dzięki charakterowi szkolenia, na którym obecni są pracownicy kontrahentów, jej pracownicy są w stanie nawiązać z nimi bezpośrednie relacje. Te kontakty zapewniają lepszą komunikację i zrozumienie potrzeb klientów Spółki, co przyczynia się niewątpliwie do utrzymania i wzrostu przychodów, pochodzących ze współpracy gospodarczej z tymi kontrahentami.

Na wezwanie Ministra Finansów z dnia 30 września 2008 r., pismem z dnia 7 października 2008 r. Spółka uzupełniła przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazując, że organizowane w czasie wolnym atrakcje dla uczestników szkolenia obejmowały: wyżywienie (wspólne grillowanie bądź pieczenie kiełbasek na ognisku), organizowanie gier i zabaw ruchowych wraz z nagrodami (np. turnieje piłki nożnej, siatkowej, sporty wodne, sporty motorowe, paintball, nauka technik linowych), konkursy i loterie z nagrodami i bez nagród, wspólne tańce i ś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »