Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.07.2009

Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka

Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Bogdan Lubiński Asesor WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda Protokolant: Marcin Borkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi J. Ł. -S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł-G ustalił J. Ł.-S. wysokość zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 62.937 zł.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że Z. S. i J. Ł. zawarli związek małżeński w dniu 27.11.1999 r. Małżonkowie mieli na utrzymaniu dwóch synów urodzonych w 1985 i 1995 r.

Z. S. w okresie od 1 września 1994 r. do 13 czerwca 2000 r. (z przerwami) prowadził działalność gospodarczą - przewóz osób taksówką osobową, opodatkowaną w formie karty podatkowej. Dochód z tego tytułu (29 miesięcy) został oszacowany na kwotę 33.248 zł. Wcześniej ( w latach 1971 - 1981) podatnik był zatrudniony w różnych zakładach pracy na stanowiskach elektromechanika, kierowcy i robotnika magazynowego. W 2000 r. Z. S. nie wykazał żadnych przychodów, w 2001 wykazał stratę w wysokości 15.213 zł.

Zdaniem organu podatkowego, uwzględniając w szczególności wydatki poniesione w 2000 i 2001 r. m. in. na zakup gospodarstwa rolnego w K. i nabycie udziału w działce położonej w Ł. przy ul. A 26 oraz działki w C. małżonkowie nie posiadali oszczędności na koniec 2001 r.

W 2002 r. dochody małżonków wyniosły 323.391 zł (według oświadczenia podatników bez uwzględnienia oszczędności Z. S. w wysokości ok. 100.000 zł.) a wydatki kwotę 304.182 zł. W 2003 r. dochody małżonków wyniosły 155.358 zł (zgodnie z oświadczeniami podatników) zaś wydatki 342.398 zł. Oznacza to, że małżonkowie w 2003 r. ponieśli wydatki w kwocie 167.831 zł nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów (po 83.916 zł na każdego z małżonków).

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. po rozpatrzeniu odwołania strony decyzją z dnia 23.10.2008 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Organ odwoławczy wskazał, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-G. dokonał analizy wynagrodzeń i dochodów z działalności gospodarczej Z. S. prowadzonej w latach 1994-2000. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. podzielił ocenę, że Z. S. nie posiadał oszczędności na koniec 2001 r. Podatnik wykazał jedynie, że na przełomie lat 80-tych i 90-tych wyjeżdżał poza granice kraju ale nie przedstawił dowodów, że osiągnął z tego tytułu dochody, które zostały opodatkowane lub były zwolnione od opodatkowania. Z. S. nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających osiągnięcie dochodów ze sprzedaży świadectw udziałowych. Twierdzenia podatnika o osiąganiu dochodu w kwocie 6.000 zł. miesięcznie z tytułu usług transportu osobowego nie zostały w żaden sposób potwierdzone. Organ I instancji ustalił średni przychód brutto z działalności tego samego rodzaju opodatkowanej w formie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych bez uwzględniania przerw w działalności podatnika i ponoszonych w związku z tą działalnością kosztów.

Organ odwoławczy podzielił też stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, iż strona nie udowodniła faktu otrzymania pożyczki od K. N. w kwocie 100.000 zł na zakup[ w 2003 r. nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A. W szczególności z treści aktu notarialnego nie wynika fakt udzielenia pożyczki czy otrzymania zapłaty tylko od jednego kupującego. Od pożyczki, która miała zostać udzielona nie został uiszczony należny podatek od czynności cywilnoprawnych. Z majątku odrębnego Z. S. (darowizna od matki) został zakupiony udział w prawie własności działek rolnych położonych w B. (majątek odrębny podatnika). J. Ł.-S. nigdzie nie wskazała faktu posiadania oszczędności na koniec 2001 r. Dochód Z. S. ze sprzedaży w 1999 r. lokalu przy ul. K. został przeznaczony na nabycie w 2000 r. kolejnej nieruchomości przy ul. F. w Ł.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję J. Ł.-S. wniosła o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji podnosząc zarzuty:

1) naruszenie prawa materialnego - art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i 3, art.30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe zastosowanie do rzeczywistego stanu faktycznego uzasadniającego dokonywanie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »