Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.02.2009

Orzecznictwo: Dochody z najmu małoletniego syna

Odnosząc się do meritum sprawy stwierdzić należy, iż jak trafnie wywiedziono w zaskarżonej decyzji, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) wprowadza ogólna zasadę, opodatkowania dochodów małoletnich dzieci. Zgodnie z treścią z art. 7 ust. 1 w/w ustawy dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, (...) chyba, ze rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zaskarżoną do sądu decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. - w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia pana T.W., na postanowienie Naczelnika <...> Urzędu Skarbowego z dnia <...> Nr <...> dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdza, iż pismem z dnia 30 maja 2007 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ze małoletni syn podatnika i jego pełnoletnia córka są współwłaścicielami budynku, w którym znajduje się wynajmowany lokal. Przychody małoletniego dziecka z tego tytułu rozliczane są po połowie przez oboje rodziców. Między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej. Ponadto od 2004 r. podatek z tego tytułu opłacany jest w formie ryczałtu. Od maja 2007 r. podatnik uzyskuje przychody z wynajmu lokalu będącego jego wyłączną własnością. Według podatnika małoletni ma status odrębnego podatnika i ryczałt od przychodów z jego majątku powinien być wpłacany z powołaniem się na imię, nazwisko i NIP małoletniego syna.

Postanowieniem z dnia <...> Nr <...> Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego w nim stanu faktycznego.

Podatnik, korzystając z przysługującego mu prawa, złożył zażalenie na powyższe postanowienie, twierdząc, że narusza ono przepisy prawa. Uważa, że przenoszenie do podatku zryczałtowanego określonych uprawnień zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile ustawy te nie zawierają takich delegacji, jest niedopuszczalne. Wskazuje, że jego syn jest osobą, której przysługuje prawo korzystania z opodatkowania zryczałtowanego. Skoro ustawa o zryczałtowanym podatku nie odnosi się do sposobu opodatkowania przychodów osiąganych przez małoletnie dzieci są one odrębnymi podatnikami tego podatku a ich obowiązki są wykonywane przez pełnomocników ustawowych. Ponadto wskazuje, że nie zrozumiała jest dla niego treść przedostatniego akapitu zaskarżonego postanowienia.

Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, iż ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm. w art. 7 ust. 1 wprowadza ogólną zasadę, opodatkowania dochodów małoletnich dzieci, zgodnie z którą dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, (...) chyba, że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zatem, jeżeli rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytku z najmu nieruchomości stanowiącej własność małoletnich dzieci, to przychody z tego tytułu winny być doliczone do dochodów rodziców. Przy czym w myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodu każdego z małżonków.

Odnośnie podnoszonych w zażaleniu wątpliwości podatnika co do braku ustawowych delegacji stosowania art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) organ odwoławczy zauważa, że co do zasady dochody podatników osiągane ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. tj. najmu, podnajmu, dzierżawy, oraz innych umów o podobnym charakterze (...), podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w ustawie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »