Orzecznictwo: Kto pełni obowiązki społeczne i obywatelskie?

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych iobywatelskich dowysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Kluczową kwestią w rozpatrywanej sprawie jest zdefiniowanie nieprecyzyjnych terminów: „pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich”.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 marca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Okręgowej Izby Lekarskiej w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 lipca 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że przedmiotem niniejszego postępowania jest interpretacja przepisów w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych diet przyznanych członkom samorządu lekarskiego, powołanym z wyboru do pełnienia funkcji w organach Okręgowej Izby Lekarskiej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sąd pierwszej instancji podniósł, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego mówimy wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych, nie zaś jako osoba świadcząca usługi eksperckie czy też jako pracownik wykonujący swe obowiązki zawodowe.

Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy zaś do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.

W ocenie Sądu w art. 13 pkt 5 i art. 3 pkt 7 cytowanej ustawy ustawodawca wyraźnie odróżnia dwa rodzaje przychodów przy czym tylko przychód określony w art. 13 pkt 5 cytowanej ustawy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy. Konkludując Sąd stwierdził, że przychody otrzymane przez osoby z tytułu uczestnictwa w organach osób prawnych nie mogą być zakwalifikowane do przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, a tylko takie przychody objęte są omawianym zwolnieniem.

Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że okręgowe izby lekarskie posiadają osobowość prawną, co wynika z art. 1 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich. W art. 20 tej ustawy normodawca wymienia organy okręgowej izby lekarskiej, są to: okręgowy zjazd lekarzy, okręgowa rada lekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski i okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Należności otrzymywane w związku z uczestnictwem w organach okręgowej izby lekarskiej stanowią przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a to wyłącza zastosowanie do nich zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f.

W skardze ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »