Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.10.2008

Orzecznictwo: Wpłata 1% na rzecz OPP po złożeniu zeznania rocznego

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2006 r., w sprawie ze skargi E.G., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W uzasadnieniu orzeczenia podano, że zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia 30 grudnia 2005 r. określającą skarżącej wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

W toku postępowania podatkowego – w oparciu o art. 6 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) – zakwestionowano prawo podatniczki do preferencyjnego rozliczenia osiągniętych dochodów wspólnie z mężem, z uwagi na osiągnięcie przez A.G. dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i najmu nieruchomości opodatkowanych w formie podatku liniowego według stawki 19%.

Ponadto organy podatkowe nie uznały dokonanego przez stronę odliczenia od podatku kwoty 10.418 zł stanowiącej 1% podatku należnego z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w K., brzmienie art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesądza, że wpłata wskazanej powyżej sumy na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego powinna być zrealizowana przed złożeniem zeznania rocznego. Zeznanie roczne powinno bowiem wykazać fakt przekazania darowizny, a nie zamiar jej dokonania. Tymczasem z ustaleń faktycznych sprawy wynika, że małżonkowie G. złożyli zeznanie podatkowe za 2004 r. w dniu 26 kwietnia 2005 r., natomiast wpłata 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nastąpiła w dniu 28 kwietnia 2005 r.

Organ drugiej instancji wyjaśnił również, że powołany w odwołaniu art. 27d ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i nie miał zastosowania do dochodów uzyskanych przed tą datą.

W skardze do sądu administracyjnego E.G. domagała się uchylenia decyzji organu odwoławczego wskazując na naruszenie art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.) oraz art. 120, art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

Skarżąca argumentowała, że dokonana wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego została zrealizowana przed upływem terminu do złożenia zeznania rocznego za 2004 r., a zatem powinna pomniejszać zobowiązanie podatkowe za ten okres.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że zastosowanie przez organy podatkowe do terminów wpłat treści art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez uwzględnienia art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619 – zwana dalej: „ustawą zmieniającą”) stanowiło naruszenie przepisów postępowania polegające na błędnym zastosowaniu podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Biorąc pod uwagę zasadę, zgodnie z którą przepis późniejszy ma pierwszeństwo przed przepisem wcześniejszym nie może – w ocenie Sądu – ulegać wątpliwości, że art. 6 ustawy zmieniającej znajduje zastosowanie do rozliczeń rocznych dochodów za 2004 r. na zasadach przewidzianych w art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2004 r.).

Skład orzekający podkreślił następnie, że warunkiem skorzystania z uprawnienia do zmniejszenia podatku było dokonanie wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia zeznania rocznego za 2004 r., nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2005 r.

Zdaniem Sądu, istotna dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje okoliczność, że zeznanie złożone przez małżonków G. zostało zakwestionowane przez organy podatkowe. W przekonaniu Sądu, fakt wyeliminowania zeznania podatkowego oznaczał sytuację pod względem prawnym identyczną z jego niezłożeniem, a skoro tak to wpłata dokonana w dniu 28 kwietnia 2005 r. wypełniała przesłankę wynikającą z treści art. 6 ustawy zmieniającej, gdyż wpłata została zrealizowana przed upływem 30 kwietnia 2005 r. Przyjęcie odmiennej interpretacji oznaczałoby bowiem, że podatnicy, którzy nie złożyli zeznania o wysokości osiągniętych dochodów za 2004 r., a dokonaliby wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego korzystaliby z prawa do zmniejszenia podatku zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przeciwieństwie do osób, które w ustawowym terminie złożyłyby zeznanie, a następnie zrealizowałyby wpłatę na rzecz organizacji...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »