Wymogi proceduralne uzasadnienia interpretacji wydanej przez fiskus

Rozstrzygnięcie wydawane w ramach postępowania o wydanie interpretacji musi spełniać wszystkie określone w przepisach Ordynacji podatkowej wymagania przewidziane dla decyzji organów podatkowych. Jedynie spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w art. 210 Ordynacji podatkowej oznacza, że wiążąca interpretacja jest zgodna z przepisami procedury podatkowej. Dlatego też brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji dotyczącej wiążącej interpretacji podatkowej powoduje konieczność jej uchylenia przez sąd, czyli uwzględnienie skargi podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

Spółka (polski bank) nabywa obligacje Skarbu Państwa, następnie nimi obraca. Nabywcami obligacji są między innymi banki zagraniczne mające swoje siedziby w Austrii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zagraniczne podmioty nie nabywają obligacji skarbowych bezpośrednio od emitenta, tj. Skarbu Państwa, lecz od banku, który pełni rolę dealera. Od nabytych obligacji skarbowych ich nabywcom należą się odsetki od Skarbu Państwa. Ich wypłata następuje w taki sposób, że Skarb Państwa wpłaca je na rachunek banku, a ten przekazuje właściwym beneficjentom, czyli bankom zagranicznym (właścicielom obligacji).

Podatnik powziął wątpliwość, czy w związku z wypłatą powyższych odsetek można zastosować zwolnienie z podatku u źródła (WHT) na podstawie art. 11 ust. 3 umów międzynarodowych zawartych z państwami siedziby banków zagranicznych. Podatnik chciał wiedzieć, czy w związku z wypłatą odsetek ciąży na banku obowiązek płatnika, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

W myśl przepisów umów międzynarodowych zawartych z państwami siedziby banków zagranicznych odsetki wypłacane podmiotom zagranicznym podlegają co do zasady opodatkowaniu WHT. Zgodnie jednak z art. 11 ust. 3 tych umów pewne kategorie odsetek zwolnione są z tego podatku, i tym samym podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie, którego rezydentem podatkowym jest odbiorca odsetek. Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa, jest - po pierwsze - uznanie danych odsetek za odsetki wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank. Po drugie, odbiorca odsetek musi być jednocześnie osobą uprawnioną do odsetek. Aby można było skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 11 ust. 3 umów, oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Podatnik zastanawiał się, czy spełnił wskazane wyżej warunki. Tzn., miał wątpliwości, czy odsetki od obligacji skarbowych mogą być uznane za odsetki wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »