Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2008

Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZFŚS i VAT

A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy.

Strona wskazała, że obowiązek tworzenia ZFŚS wynika z ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm., dalej jako "ustawa o ZFŚS"). Według regulaminu ZFŚS udziela pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe, a naliczone z tego tytułu oprocentowanie, zwiększa fundusz socjalny. W ocenie Strony odsetki od pożyczek z ZFŚS, udzielanych pracownikom na zakup mieszkania, budowę domu bądź ich remont, nie stanowią wynagrodzenia pracodawcy za czynność przewidzianą w ustawie VAT i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Odsetki zasilają środki ZFŚS, a pożyczki z ZFŚS nie mogą być utożsamiane z pożyczkami udzielanymi przez podmioty (np. banki) prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych, które oprocentowanie pożyczek traktują jako wynagrodzenie za wykonywane usługi. Udzielanie pracownikom pomocy materialnej w formie zwrotnych lub bezzwrotnych pożyczek z ZFŚS (tj. ze środków pracowników) nie można utożsamiać z dostawą towarów, czy ze świadczeniem usług.

Do wniosku o interpretację Strona załączyła urzędowe interpretacje udzielone w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odsetek z ZFŚS, w których twierdzono, że pobieranie odsetek od udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS, zwiększających ten fundusz, jest czynnością niepodlegającą przepisom podatku VAT i kwoty odsetek nie stanowią obrotu VAT. Udzielanie takich pożyczek pracownikom nie stanowi działalności w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych powszechny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC, dalej jako "VI Dyrektywa Rady"). Strona dokonując tych czynności, poza prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, nie jest podatnikiem VAT.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z 25 września 2006r., uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, iż na podobne pytanie udzielono już stronie odpowiedzi w postanowieniu z 12 stycznia 2006r. Zdaniem organu odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS, jako kwoty należne z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego, stanowią obrót będący podstawą opodatkowania w podatku VAT, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Na ZFŚS składają się pieniądze pracowników, ale Strona obracając pieniędzmi i pobierając wynagrodzenie (odsetki) od pożyczek udzielanych ze środków ZFŚS, staje się podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, stanowiące odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W zażaleniu z 3 października 2006r. Strona wniosła o zmianę ww. postanowienia i uznanie stanowiska strony za prawidłowe, zarzucając, że jest ono niezgodne ze stanem faktycznym i rażąco narusza przepisy art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT oraz VI Dyrektywę Rady i orzeczenie ETS z 14 listopada 2000r. w sprawie C-142/99 pomiędzy Floridienne SA i Berghwest SA a Belgią). Wyjaśniła, że jako podatnik podatku VAT, nie obraca pieniędzmi ZFŚS w ramach świadczenia usług pośrednictwa finansowego i nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Udziela pracownikom pożyczek mieszkaniowych jako zakład pracy ustawowo zobligowany do administrowania funduszem (zgodnie z art. ustawy o ZFŚS) oraz obsługujący działalności socjalną organizowaną na rzecz osób uprawnionych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z 24 września 2007r. odmówił zmiany ww. postanowienia, odwołując się do art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 i art. 8 ustawy o VAT. Na wstępie wyjaśnił, że już w postanowieniu z 12 stycznia 2006r. odpowiedziano na pytanie strony czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Strona powyższe postanowienie zaskarżyła, ale Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z 31 maja 2006r. stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia.

Organ odwoławczy podniósł dodatkowo, że udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe mieści się w zakresie definicji działalności socjalnej. Na ZFŚS składają się pieniądze pracowników, ale pracodawca obraca pieniędzmi. Pobierane przez niego odsetki od udzielanych pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe, stanowią swego rodzaju wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług finansowych. Tym samym Strona staje się podmiotem świadczącym usługę pośrednictwa finansowego i czynności takie mieszczące się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił równocześnie uwagę na art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, gdzie ustawodawca zwolnił od podatku niektóre usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 3 ww. załącznika znalazły się usługi pośrednictwa finansowego, sklasyfikowane pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »