Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.09.2007

Orzecznictwo — Nie wszystko można amortyzować

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze akt SA/Sz 1350/03, oddalił skargę Małgorzaty i Dariusza K na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie z dnia 30 maja 2003 roku, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok. Zaskarżona, do sądu administracyjnego decyzją utrzymano w mocy decyzje Urzędu Skarbowego w Białogardzie z dnia 20 marca 2003 roku, określająca skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok.

W toku prowadzonego postępowania podatkowego organy ustaliły, iż Dariusz K w 2001 roku prowadził działalność gospodarcza, w ramach mającego siedzibę w Białogardzie Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego I spółka jawna. Wspólnikami tej spółki był skarżący oraz Donat K a przedmiot jej działalności stanowiła między innymi produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.

Organy podatkowe ustaliły, iż podmiot ten zawyżył w omawianym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów o odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa do wzoru użytkowego, to jest „Oprawy, zwłaszcza na kompaktowe źródła światła”. W ocenie organów, wytworzenie tego wzoru użytkowego nastąpiło przez podatnika w ramach prowadzonej w 1998 roku przez skarżącego i Donat K działalności gospodarczej w formie PUH l spółka cywilna, która we wrześniu 2001 roku została przekształcona w spółkę jawna, oraz na jej potrzeby.

Organy nie dały wiary, iż wspólnicy spółki cywilnej Imperiał wnieśli aportem prawo własności tego wzoru do spółki, sporządzając z dniu 25 maja 1998 roku aneks do umowy spółki cywilnej Imperiał. W tej sytuacji zastosowano art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 roku, Nr 14 poz. 176), który w brzmieniu obowiązującym w 1998 roku stanowił, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonane zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów zawartymi w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr 6, poz. 35 ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, za wartości niematerialne i prawne uznaje się stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania miedzy innymi prawa do wzorów użytkowych, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarcza albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy dzierżawy, umowy licencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.

Organy na tej podstawie stwierdziły, iż prawodawca wykluczył z katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, które zostały wytworzone we własnym zakresie przez podatnika. W konsekwencji, w ocenie organów niemożliwe było zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej I odpisów amortyzacyjnych od wytworzonego przez wspólników tej spółki w ramach prowadzonej przez nich działalności wzoru użytkowego pod tytułem „Oprawa, zwłaszcza na kompaktowe źródła światła”.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Szczecinie w zaskarżonym wyroku, stwierdzając prawidłowość zaskarżonej decyzji ocenił, iż organy podatkowe słusznie uznały, że wspólnicy spółki cywilnej I nie byli, stosownie do regulacji zawartej w art. 22 ust. 2 ustawy podatkowej oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, uprawnieni do odliczenia odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowego wzoru użytkowego.

Ustawodawca wykluczył bowiem z katalogu wartości niematerialnych i prawnych podlegających przepisom w sprawie ich amortyzacji, te które wytworzone zostały we własnym zakresie przez podatnika. W ocenie sądu l instancji, przedmiotowy wzór użytkowy został wytworzony przez Dariusza K i Donat K Prawo więc do wzoru uzyskali również Donat i Dariusz K, jego współtwórcy. Prace nad wzorem prowadzone były także przez nich w okresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej l.

Sad l instancji wskazał również, iż przez „nabycie” należy rozumieć czynność, której skutkiem jest przeniesienie prawa własności z jednej strony umowy na stronę druga. W tej sytuacji, Dariusz K i Donat K jako twórcy wzoru użytkowego nie mogli nabyć tego wzoru jako wspólnicy spółki cywilnej I, gdyż nie może być uznane za prawnie skuteczne nabycie od samego siebie.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2005 roku, podatnicy zaskarżyli powyższy wyrok w całości, zarzucając mu na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153. poz. 1270, dalej u.p.p.s.a.), naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię, to jest art. 22 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wskazując powyższy zarzut, strona skarżąca wniosła o uchylenie zask...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »