Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.07.2008

Orzecznictwo podatkowe: Służebność mieszkania

Obciążenie służebnością osobistą mieszkania powinno być odniesione do wartości budynku, a nie do całej nieruchomości.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Krzymień, Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak (sprawozdawca), Sędzia NSA del. Anna Maria Świderska, Protokolant Katarzyna Golemba, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Marii S.-B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 listopada 2005 r. sygn. akt I SA/Ke 285/05 w sprawie ze skargi Marii S.-B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 27 października 2004 r. Marii S.-B. w przedmiocie określenia niepobranego i nieprzekazanego przez płatnika podatku od darowizny:

1) oddala skargę kasacyjną;
2) zasądza od Marii S.-B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2005 r., I SA/Ke 285/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę Marii S.-B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 27 października 2004 r. w przedmiocie określenia nie pobranego i nie przekazanego przez płatnika podatku od darowizny.

W uzasadnieniu orzeczenia podano, że w dniu 22 grudnia 2003 r. w kancelarii notarialnej skarżącej zawarto umowę darowizny, na mocy której Danuta i Zdzisław S. przekazali do majątku odrębnego córki Iwony S.-I. nieruchomość o wartości 186.000 zł, w tym budynek mieszkalny o wartości 150.000 zł.

Jednocześnie obdarowana ustanowiła na rzecz rodziców służebność osobistą mieszkania, której skapitalizowana wartość wynosiła 33.000 zł. Iwona S.-I. oświadczyła również, że spełnia warunki do zastosowania ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz. U. nr 45 poz. 207 ze zm./.

Skarżąca obliczając należny podatek w pierwszej kolejności od wartości darowizny /186.000 zł/ odliczyła wartość służebności /33.000 zł/, a następnie z podstawy opodatkowania wyłączyła całą wartość budynku /150.000 zł/ i odliczyła kwoty wolne od podatku dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej /2 × 9.637 zł/. W konsekwencji w rozpatrywanym przypadku podatek od spadków i darowizn nie wystąpił.

W dniu 28 lipca 2004 r. Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego w K. wydał decyzję określającą skarżącej, jako płatnikowi, wysokość nie pobranego i nie przekazanego podatku w kwocie 501,80 zł, uznając, że notariusz dokonała nieprawidłowych obliczenia przedmiotowego podatku.

W odwołaniu od powyższej decyzji podniesiono, że odliczeniu od całej wartości nieruchomości powinna podlegać zarówno wartość służebności mieszkania, jak również cała wartość domu, gdyż jego powierzchnia nie przekracza 110 m2.

W ocenie skarżącej brak uzasadnienia prawnego dla zmniejszania wartości domu o wartość służebności mieszkania, która obciąża całą nieruchomość, a nie tylko budynek.

Decyzją z dnia 27 października 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy, mając na uwadze wartość darowizny, budynku mieszkalnego oraz ustanowionej służebności, doszedł do wniosku, że w niniejszej sprawie podstawa do opodatkowania ustalona zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynosi 153.000 zł. Od wskazanej kwoty należy - zdaniem organu - odliczyć czystą wartość budynku /117.000 zł/, to jest całą wartość budynku /150.000 zł/ pomniejszoną o wartość służebności /33.000 zł/. Uzyskana w ten sposób różnica 36.000 zł /153.000 zł - 117.000 zł/ podlega podziałowi między dwóch darczyńców. Zatem wartość darowizny do opodatkowania od jednego darczyńcy wynosi 18.000 zł. Po odliczeniu kwoty wolnej dla nabywcy zaliczonego do I grupy podatkowej w wysokości 9.637 zł do opodatkowania pozostaje 8.363 zł, a należny podatek wynosi od jednej darowizny 250,90 zł /501,80 zł łącznie od obu darczyńców/.

Dyrektor Izby Skarbowej w K. podkreślił również, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wyodrębnioną służebnością osobistą, to jest służebnością mieszkania dotyczącą powierzchni budynku, której zakres wynika z treści art. 298 i art. 302 Kodeksu cywilnego.

W skardze od powyższej decyzji Maria S.-B. powtórzyła argumentację przedstawioną w odwołaniu.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozpatrując skargę w pierwszej kolejności wyjaśnił, że obydwa sposoby obliczenia należnego podatku zastosowane przez skarżącą oraz organ podatkowy nie oddają precyzyjnie dyspozycji art. 7 i art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednakże wielkość podatku obliczonego przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. odpowiada prawu.

Sąd zwrócił uwagę, że kwotą bazową do dokonywania dalszych obliczeń jest cała wartość darowizny w wysokości 186.000 zł, przy czym poza sporem pozostaje możliwość zastosowania w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »