Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.06.2008

Orzecznictwo podatkowe: Nierzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatników zwolnionych podmiotowo

Przepis art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania w sytuacji, w której podstawę opodatkowania ustalono w inny sposób niż przez oszacowanie.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski (spr.), Sędziowie asesor WSA Piotr Pietrasz, sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 listopada 2007 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące maj i sierpień 2004 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości,
3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz skarżącego J. K. kwotę 115 zł (słownie: sto piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] maja 2007 r. Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w H. powołując się na art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustalił J. K. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiące maj i sierpień 2004 r. w łącznej wysokości 2868 zł. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż J. K. w 2004 r. prowadząc działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych na rzecz osób fizycznych (opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) i korzystając ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług niezaewidencjonował całości przychodu z tytułu świadczonych usług budowlanych na rzecz M. H. oraz prac budowlanych wykonanych w miesiącu sierpniu 2004 r. we wsi [...]. Organ zaznaczył, że podatnik, mimo iż był do tego zobowiązany przepisem art. 109 ust. 1 ustawy o podatku VAT, nie prowadził rzetelnie ewidencji, gdyż nie wykazał całości uzyskanego przychodu za miesiące maj i sierpień 2004 r. Stosując art. 109 ust. 2 ustawy o podatku VAT w związku z art. 23 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa organ dokonał oszacowania wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży na podstawie materiałów dowodowych zgromadzonych w sprawie, w tym zeznań świadka - M. H. i kserokopii pozwu o zapłatę z dnia 4 stycznia 2005 r.

Z powyższą decyzją nie zgodził się J. K. i w złożonym do Dyrektora Izby Skarbowej w B. odwołaniu wniósł o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji. Zaznaczył, iż organ podatkowy nie uwzględnił faktu, iż podatnik pozostaje w konflikcie ze świadkiem M. H., czego dowodem są sprawy sądowe i nie odbieranie wysyłanych faktur. Wskazał, iż nie przekroczył kwoty 250.000 euro przychodu, zatem nie powinien być obciążony podatkiem VAT.

Po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia [...] lipca 2007 r. Nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu decyzji podkreślił, iż decydujące znaczenie w sprawie miało ustalenie czy podatnik prowadził wymaganą ewidencję oraz czy ewidencjonował w niej wartość sprzedaży na bieżąco. Organ zaznaczył, iż w wyniku kontroli podatkowej za 2004 r. stwierdzono, że podatnik niezaewidencjonował całości uzyskanego przychodu z tytułu świadczonych usług budowlanych na rzecz M. H. oraz na rzecz inwestora ze wsi [...]. Powyższe wynika, zdaniem organu z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie - zeznań M. H., orzeczenia Sądu Rejonowego w B. P. w związku z wniesieniem przez J. K. pozwu o zapłatę kwoty 5153 zł oraz doraźnej kontroli przeprowadzonej u L. P. i P. K. Z uwagi na powyższe, zdaniem organu odwoławczego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w H. słusznie przyjął, iż prowadzona przez podatnika ewidencja jest nierzetelna z uwagi na niezaewidencjonowanie całości przychodu uzyskanego w maju i sierpniu 2004 r. Tak więc dla podatku od towarów i usług na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy o VAT zostały spełnione wszystkie przesłanki: nierzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży, określenie wartości niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i od niej ustalenie podatku przy zastosowaniu stawki 22 %. Odnośnie zarzutów przedstawionych w odwołaniu organ wskazał, iż fakt pozostawania przez podatnika w konflikcie z inwestorem oraz nie odbieranie przez niego wystawianych faktur nie mogły mieć wpływu na ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, gdyż najważniejszy był fakt niezaewidencjonowania uzyskanego w 2004 r. przychodu. Odnośnie zarzutu nie przekroczenia kwoty 250.000 euro przychodu organ wskazał, iż dotyczy on zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych a nie podatku VAT.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku J. K. zaskarżając decyzję w całości wniósł o jej zmianę.

W ocenie skarżącego, organy I i II instancji bezzasadnie dały wiarę zeznaniom M. H., który złośliwie pomawiał skarżącego. Zdaniem skarżącego nie powinien być obciążony całym przychodem uzyskanym od M. H., albowiem został on podzielony na P. K. i L. P. Zaznaczył również, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »