Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.08.2007

Orzecznictwo - Wynagrodzenia pracowników finansowanych z dotacji i podatek dochodowy

Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2006 r., nr 1401/FB/4117-490/ZL/05 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy własną decyzje z dnia 6 lipca 2005 r., nr 1401/FB/005-173/ZL/05, odmawiającą Przedstawicielstwu Fundacji H. zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2005 r., nr 1471/PDF/415-28/05/ML.

Pismem z dnia 14 lutego 2005 r. Przedstawicielstwo wystąpiło z wnioskiem o udzielenie interpretacji prawa podatkowego, w szczególności przepisu art. 31 i art. 41 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.d.o.f.", przedstawiając następujący stan faktyczny:

Fundacja H. z siedzibą w Niemczech została utworzona w dniu 28 sierpnia 1988 r. i wpisana, zgodnie z prawem niemieckim do rejestru związków, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Charlotterburg Berlin. Realizacja celów tej Fundacji jest finansowana ze środków pomocowych.

Decyzja z 13 grudnia 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu R.P, udzielił Fundacji zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Działając poprzez Przedstawicielstwo, Fundacja realizuje na terenie Polski projekt w ramach programu regionalnego ,-.Przyszłość Europy Środkowej w Unii Europejskiej - działania społeczno-polityczne w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej w szczególności Polski, Czech, Słowacji i Węgier".

Program ten jest w całości finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy udzielonej Fundacji na podstawie decyzji przez Niemieckie Ministerstwo Współpracy Gospodarczej. W Przedstawicielstwie fundacji zatrudnieni są pracownicy bezpośrednio realizujący cele programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Zdaniem Przedstawicielstwa, dochody tych pracowników są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.. W związku z tym Przedstawicielstwo, jako płatnik, nie miało obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów wypłacanych tym pracownikom w 2003 i 2004 r.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Przedstawicielstwa za nieprawidłowe. Po rozpatrzeniu zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej, decyzją z dnia 7 czerwca 2005 r. nr 1401/FB/005-173/ZL/05 odmówił zmiany postanowienia organu i instancji.

Na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej Przedstawicielstwo Fundacji złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie., która została odrzucona postanowieniem WSA z dnia 25 listopada. 2005 r. sygn. akt.III SA/wa 2460/05, z powodu niewyczerpania toku instancji.

W tej sytuacji Przedstawicielstwo wniosło odwołanie od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Utrzymując w mocy swoją decyzję Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w latach 2003 i 2004, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

a. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami. organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz
b. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący ce! programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Są to więc trojakiego rodzaju warunki. Pierwszy z nich dotyczy pochodzenia środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawach wskazanych w lit. a) tego przepisu, drugi warunek dotyczy podstawy prawnej uzyskanych dochodów, tj. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (lit. b) tego przepisu, trzeci warunek wiąże się z wymogiem, aby uzyskująca dochód osoba fizyczna bezpośrednio realizowała cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy (lit. b).

Organ podkreślił, że z wystąpienia Przedstawicielstwa oraz z decyzji o dotacji z dnia 25 czerwca 2003 r. wynika, iż na podstawie wniosku Fundacji z siedzibą w Berlinie, Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przyznało jej subsydium ze środków bezzwrotnej pomocy na realizację przedsięwzięć „Przyszłość Europy Środkowej w Unii Europejskiej". Natomiast Przedstawicielstwo Fundacji z siedzibą w Warszawce realizuje projekt na podstawie „Porozumienia dotyczącego Projektu Fundacji zawartego między Fundacją z siedzibą w Berlinie reprezentowaną przez Referat Europejski i Zagranicznym Biurem Fundacji z siedzibą w Warszawie. Porozumienie to bazuje na dotacjach niemieckich Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, udzielonych Fundacji z siedzibą w Niemczech, na podstawie jednostronnej decyzji.

Działając poprzez Przedstawicielstwo z siedzibą w Warszawie, Fundacja realizuje na terenie Polski projekty w ramach programu regionalnego Przyszłość Europy Środkowej w Unii Europejskiej - działania społeczno polityczne w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej w szczególności Polski, Czech, Słowacji i Węgier".

W tej sytuacji organ stwierdził, że skoro środki pomocowe z których finansowany jest projekt w ramach programu regionalnego, realizowanego przez Fundację poprzez Przedstawicielstwo, nie pochodzą od rządu państwa obcego-organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej - 10 dochody osób zatrudnionych przez Przedstawicielstwo przy realizacji tego projektu nie spełniają warunków wymienionych w art. 21 ust. i pkt 46 lit. a, u.p.d.o.f

Powyższa, decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez pełnomocnika Przedstawicielstwa Fundacji, który wniósł o jej uchylenie wraz z decyzją poprzedzającą w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Zaskarżanej decyzji zarzucono naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. oraz art. 210 § 1 pkt 6 w związku z § 4 Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że działając poprzez Przedstawicielstwo Fundacja realizuje na terenie Polski projekty w ramach programu regionalnego w całości finan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100