Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2008

Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od renty wyrównawczej z tytułu wypadku przy pracy podlegają opodatkowaniu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1468/07

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Radom (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Sędzia WSA Marek Olejnik, Protokolant Wojciech Śnieżyński, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 w Wydziale I na rozprawie sprawy ze skargi B. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia 13 lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.04.2007 r. Skarżący zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z prośbą o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wskazanie czy odsetki wypłacone od ustanowionej na jego rzecz renty uzupełniającej korzystają ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 21 ust.1 pkt 95 ww. ustawy. Przedstawiając własny pogląd w sprawie Strona przyjęła, że wskazane przychody winny podlegać zwolnieniu.

Rozpatrując powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 25.05.2007 r. uznał stanowisko Skarżącego za nieprawidłowe, w uzasadnieniu przywołał przepisy art. 9 ust.1, art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 481 i 444 k.c. stwierdzając, że otrzymana przez Skarżącego renta uzupełniająca stanowi świadczenie odszkodowawcze o jakim mowa w art. 444 k.c. i nie mieści się w źródłach przychodu, o których stanowi art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi ona przychód z innych źródeł (art. 10 ust.1 pkt 9 i art. 20 ww. ustawy) i korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tego samego źródła pochodzą odsetki wypłacone w związku z ww. należnością, z tymże nie korzystają one już ze zwolnienia. Tym samym objęte zapytaniem należności nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł.

W zażaleniu Strona zakwestionowała pogląd, że reneta uzupełniająca stanowi świadczenie odszkodowawcze, o którym mowa w art. 444 k.c., wskazując, że jest uzupełnieniem przyznanej Skarżącemu renty z tytułu wypadku przy pracy. Świadczenie to należy interpretować w granicach art. 12 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym, że przez rentę i emeryturę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami. Do zażalenia Skarżący załączył kserokopię wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1.03.2006 r. sygn. akt [...].

Dyrektor Izby Skarbowej zaskarżoną decyzją odmówił zmiany postanowienia organu I instancji, podzielając zawarty tam pogląd.

W złożonej skardze Strona domagała się zmiany stanowiska organów podatkowych, przywołując historię dochodzenia należności z tytułu renty uzupełniającej stwierdziła, że przyjęta w decyzji interpretacja jest błędna. Jakkolwiek przyznane odszkodowanie ma podstawę prawną w art. 444 k.c., to nie stanowi przychodu z innych źródeł, ale ze stosunku pracy, renta wyrównawcza jako uzupełnienie renty inwalidzkiej mieści się w definicji renty zawartej w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten obejmuje „wszelkiego rodzaju wypłaty” oraz „wszelkie inne” kwoty stanowiące świadczenie ze stosunku pracy. Ilekroć ustawa wiąże określone konsekwencje w sferze podatku ze stosunkiem pracy należy odwoływać się do przepisów za zakresu prawa pracy, sporna należność przysługuje tylko pracownikowi a jej podstawą jest stosunek pracy, pracodawca odpowiada tu na podstawie wzmożonego ryzyka obok świadczeń przewidzianych w ustawie wypadkowej dodatkowo odpowiada na mocy przepisów prawa cywilnego. Jak wynika z orzecznictwa sądowego zasądzone na rzecz Strony świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy i innych wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należności, a skoro tak to mieszczą się w zakresie art. 10 ust. 1 pkt 1, a należne od nich odsetki korzystają ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy. Ponieważ kwota odsetek jest wysoka, z powodu opieszałości ZUS, jej opodatkowanie spowodowałoby przekroczenie wyższej skali podatkowej, co dla Strony jest dodatkowym pokrzywdzeniem. Końcowo Skarżący wskazał na fakt jednakowego potraktowania przez pracodawcę w PIT 8 C odsetek od zadośćuczynienia i renty, co wskazuje na jednakowe ich potraktowanie, czego jednak nie jest pewien.

W odpowiedzi na skargę organ podatkowy wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasową argumentację w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zakres kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne określa ustawa z dnia 25 lip...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100