Orzecznictwo ETS i jego znaczenie dla ochrony praw podatników (1) 

Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej (WE) skutkuje przejęciem dorobku prawnego Wspólnoty obejmującego zarówno prawo stanowione, jak również niepisane zasady ogólne prawa wspólnotowego oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Polskie przepisy prawne muszą być zgodne z szeroko pojmowanym prawem WE. Ani przepisy prawa krajowego, ani decyzje organów nie mogą pozostawać w sprzeczności z normami prawa wspólnotowego oraz z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości.

Działanie Unii Europejskiej wspierają trzy filary:

  • działania dokonywane w obszarze Wspólnoty Europejskiej – przede wszystkim proces tworzenia i kontroli przestrzegania prawa (I filar),
  • działania w ramach wspólnej polityki zagranicznej państw członkowskich (II filar),
  • działania stanowiące policyjną i sądową współpracę krajów członkowskich w sprawach karnych (III filar).

Stosunki prawne związane z funkcjonowaniem pierwszego z filarów kreują się jako „prawo Wspólnot Europejskich” (EC Law). Wspólnotowy porządek prawny charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich UE. Na straży tego porządku stoją fundamentalne zasady prymatu prawa wspólnotowego oraz nakazu bezpośredniego stosowania przepisów prawa europejskiego, choć nie wynikają one wprost z Traktatu Ustanawiającego EWG z 25.03.1957 r. Doktryna wspólnotowego porządku prawnego została stworzona od podstaw m.in. przez orzecznictwo ETS.

Terminem „Europejskie prawo podatkowe” określić można ogół dorobku prawnego wspólnot europejskich, który odnosi się do podatków. WE nie ma mocy nakładania jakichkolwiek obciążeń natury fiskalnej i dlatego europejskie prawo podatkowe ma postać dyrektyw i innych aktów prawnych organów Unii Europejskiej określających postulaty (nakazy) kierowane do państw członkowskich, a mające na celu harmonizację podatków w poszczególnych państwach (tj. dążenie do identycznego systemu podatkowego, ujednolicenie podstaw opodatkowania, wdrażanie porównywalnych stawek podatkowych).

Przepisy prawa wspólnotowego nie mogą ingerować w ustrój krajowych organów ochrony prawnej. Prawo to wywiera jednak istotny wpływ na zasady proceduralne, według których funkcjonują te organy.

Traktat zawiera przepisy, które stanowią granice władztwa podatkowego poszczególnych państw członkowskich. Ich celem jest uniemożliwienia państwo członkowskim doprowadzenia do zaburzenia swobodnego przepływu towarów między tymi państwami. Przepisy te odnoszą się do funkcjonujących w systemach podatkowych tych państw podatków pośrednich i innych danin publicznych obciążających obrót towarami.

Artykuł 25 Traktatu stanowi, że pomiędzy państwami członkowskimi zakazane są cła eksportowe i importowe albo daniny o skutku ekwiwalentnym.

Artykuł 90 Traktatu natomiast przewiduje, że żadne państwo członkowskie nie obciąża bezpośrednio ani pośrednio towarów z innych państw członkowskich podatkami wewnętrznymi, niezależnie od ich rodzaju, wyższymi od tych, które obciążają bezpośrednio lub pośrednio podobne towary krajowe. Żadne państwo członkowskie nie obciąża towarów z innych państw członkowskich podatkami wewnętrznymi o takim charakterze, by chroniły w sposób pośredni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »