Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

20.08.2007

Orzecznictwo — Wniosek o interpretację złożony w trakcie kontroli

Wnioskiem z dnia 9 lutego 2006 r. (data wpływu do organu) Jarosław K. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie na podstawie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności, do którego ze źródeł przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 tej ustawy należy zaliczyć uzyskiwane przez niego przychody z najmu.

We wniosku tym wyjaśnił, że przedsiębiorstwo w ramach którego prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług wydawniczych, reklamowych i najmu mieści się w budynku handlowo-usługowym będącym jego własnością, przy ul. S. w Radomiu. Dla potrzeb prowadzonej działalności zajęte jest jedynie około 15% powierzchni użytkowej tego budynku, natomiast pozostała część niewykorzystanej powierzchni została wynajęta. Wymieniony budynek jest uwzględniony w ewidencji środków trwałych, prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia 17 marca 2006 r. nr 1425/033/115/8/2006/ES Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu działając na podstawie art. 165 a § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 t.j dalej O.p) odmówił wszczęcia postępowania w związku ze złożonym przez Jarosława K. wnioskiem.

W uzasadnieniu postanowienia podniesiono, że zgodnie z art. 14 a O.p naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Tymczasem w dniu 15 lutego 2006 r. została wszczęta kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości odprowadzania podatku dochodowego przez Jarosława K., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r, a to oznacza, że postępowanie w sprawie udzielenia interpretacji nie może być wszczęte.

W zażaleniu na to postanowienie Jarosław K. zarzucił błędne zastosowanie przepisu art. 14 a § 1 O.p przez ustalenie, że przepis ten daje podstawę do odmowy wszczęcia postępowania odnośnie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa, w sytuacji w której po złożeniu wniosku nastąpiło wszczęcie postępowania podatkowego oraz obrazę art. 121 O.p poprzez naruszenie zasady, że postępowanie winno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu postanowieniem z dnia 19 czerwca 2006 r. nr 1463/WD/4117/1/5/06/IS powołując się na art. 233 § 1 pkt 1, art. 165 a, art. 14 a § 1 utrzymał w mocy wymienione wyżej postanowienie.

Podając motywy rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 14 a § 1 O.p stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Art. 165 O.p przewiduje, że postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie Strony lub z urzędu. Stosownie natomiast do art. 165 a § 1 O.p, gdy żądanie, o którym mowa w art. 165 zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Zdaniem organu w świetle wymienionych przepisów wszczęcie kontroli podatkowej w dniu 15 lutego 2006 r. obejmującej swoim zakresem tematycznym pytanie podatnika dotyczące zastosowania prawa podatkowego, powoduje odmowę wszczęcia postępowania w sprawie wydania wiążącej interpretacji podatkowej i w związku z tym zarzut podatnika o rażącym naruszeniu art. 14 a § 1 O.p jest bezpodstawny. Niezasadny jest również zarzut dotyczący naruszenia art. 121 O.p bowiem określa on sposób prowadzenia postępowania podatkowego, natomiast w niniejszej sprawie nie toczyło się postępowanie podatkowe.

W skardze skierowanej do sądu administracyjnego Jarosław K. zastępowany przez doradcę podatkowego wniósł o uchylenie w całości postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz poprzedzającego go postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Zaskarżonym postanowieniom zarzucił naruszenie art. 14 a § 1 O.p, art. 165 §1 O.p, art. 120 i 121 O.p.

W uzasadnieniu skargi wskazał, iż wadliwe jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej stwierdzające, że termin złożenia wniosku o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nie ma znaczenia prawnego w przypadku wszczęcia po tym terminie (sześć dni po złożeniu wniosku) kontroli podatkowej. Skarżący podniósł, że w dniu złożenia wniosku nie toczyło się w sprawie podatnika postępowanie podatkowe i jego późniejsze wszczęcie przez urząd nie może stanowić przesłanki do wydania postanowienia o odmowie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Odmowa taka zdanie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »