Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.08.2007

Orzecznictwo — Kto może wystąpić o interpretację

Zaskarżonym do Sądu postanowieniem z dnia 15 maja 2.006 r. nr 1401/HTI/4407/14-7/06/AŁ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art 233 § 1 pkt 1, art. 165a w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. — w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako 0.p.) utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 1.9 grudnia 2005 r. nr 1471/MUR1/443-484/05/ którym skarżącemu P. odmówiono wszczęcia postępowania w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Z akt sprawy wynika, że skarżące przedsiębiorstwo wystąpiło do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego o której mowa w art. 14a § 1 O.p. Przestawiają stan faktyczny sprawy skarżące przedsiębiorstwo wskazało, że prowadzi postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania C. w Szczecinie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji oraz przeniesienie własności praw autorskich do tej dokumentacji. Strona skarżąca wnosiła o udzielenie przez organ odpowiedzi na pytanie według jakiej stawki podatku VAT powinno zostać opodatkowane przeniesienie na nią przez wykonawcę projektu praw autorskich do dokumentacji składającej się na projekt. Zdaniem strony skarżącej właściwa jest stawka 22 %.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2005 r. nr 1471/NUR1/443-484/05/ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 165a O.p. odmówi skarżącemu przedsiębiorstwu wszczęcia postępowania w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego. W uzasadnieniu, postanowienia organ wskazał, ze zgodnie z treścią art. 14a § 1 O.p. stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu, i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Złożone przez stronę skarżącą zapytanie w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, nie dotyczyło działalności strony skarżącej jako podatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że w tym stanie faktycznym podatnikiem był kontrahent strony skarżącej i wnioskowanej interpretacji, mógł udzielić organ podatkowy właściwy dla tego kontrahenta.

Na to postanowienie strona skarżąca wniosła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W zażaleniu podnoszono, że udzielenie interpretacji w niniejszej sprawie miało istotne znaczenie dla strony skarżącej, gdyż wysokość opodatkowania zamawianych przez nią usług i towarów ma bezpośredni wpływ na ich cenę. Strona skarżąca twierdziła, że również ona w przyszłości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może dokonywać sprzedaży prawa autorskich. Z tego powodu zdaniem strony skarżącej organ obowiązany był udzielić interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którą wnosiła strona skarżąca.

Wskazanym, na wstępie postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu postanowienia organ drugiej instancji wskazał, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od. towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. w dalszej części uzasadnienia powoływanej jako ustawa o VAT) podatnikami. podatku VAT są podmioty wskazane w tym przepisie wykonujące działalność gospodarczą. W niniejszej sprawie strona skarżąca sformułowała pytanie dotyczące sposobu zachowania. jej kontrahenta — sprzedawcy, przy sprzedaży na rzecz strony skarżącej praw autorskich. Organ wskazując na treść przepisu art. 14a § 1 O.p. stwierdził, że o udzielenie interpretacji prawa podatkowego może wystąpić podatnik, którym w rozpoznanej sprawie nie była strona skarżąca. Zdaniem organu interpretacja prawa podatkowego może dotyczyć jedynie konkretnego stanu faktycznego występującego po stronie podmiotu uprawnionego do wystąpienia o udzielenie interpretacji. Zdaniem organu w niniejszej sprawie wnioskiem o interpretację nie wystąpił podatnik, lecz inny podmiot i z tego powodu należało uznać, że postanowienie organu pierwszej instancji było prawidłowe.

Na postanowienie organu drugiej instancji strona skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów art. 14a § 1, art. 12.0, art. 165a i art. 233 O.p.

W uzasadnieniu skargi podnoszono, że organ drugiej instancji na podstawie przepisów art. 233 O.p. miał obowiązek wydać jedna z decyzji określonych w tym przepisie a nie postanowienie.

Strona skarżąca twierdziła, że skoro w przepisie art. 14a § 1 O.p, nie określono znaczenia pojęcia „indywidualna sprawa” to udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego możliwe jest również w hipotetycznym. stanie faktycznym, jeżeli udzielenie interpretacji mogłoby wpłynąć na. decyzje gospodarcze podatnika. W niniejszej sprawie udzielenie interpretacji ma wpływ na wybór przez skarżący zakład najlepszej oferty. Ponadto strona skarżąca wskazywała, że może występować w obrocie gospodarczy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »