Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2007

Orzecznictwo - Opodatkowanie środków z EFS

Decyzją z dnia 25 sierpnia 2006 r. Nr PD2-4151-98/06 Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach po rozpatrzeniu zażalenia Teresy P. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawia udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej wysokości kosztów uzyskania przychodów i zwolnienia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia.

Jako podstawę rozstrzygnięcia organ powołał przepis art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W motywach rozstrzygnięcia wskazał, że Teresa P. pismem z dnia 7 marca 2006 r. uzupełnionym w dniu 6 kwietnia 2006 r. zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem dotyczącym stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy umowie o dzieło, której przedmiotem było realizacja projektu „Rozwój edukacji ustawicznej dla potrzeb rynku pracy w województwie świętokrzyskim”, oraz o potwierdzenie, że otrzymane przez nią wynagrodzenie jest zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy. Podatniczka wyraziła pogląd, że wykonywane przez nią czynności, w ramach umowy o dzieło, są wartością trwałą, służącą do realizacji innych projektów, co upoważnia ja do naliczania 50% kosztów uzyskania przychodów, ponadto, że uzyskane dochody z tytułu realizacji projektu winny być wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż źródłem ich finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 7 czerwca 2006 r. stwierdził, ze przedstawione stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach podniósł, że stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy p.d.o.f. zwolnienie od podatku ma zastosowanie w sytuacji łącznego spełnienia przez podatnika w dniu otrzymania pieniędzy dwóch przesłanek; tj. gdy środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w tym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z tych źródeł.

Teresa P zawarła z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach umowę o dzieło - na świadczenie usługi Kierownika Projektu przy realizacji Projektu „Rozwój edukacji ustawicznej dla potrzeb rynku pracy województwa Świętokrzyskiego”. Celem projektu jest rozwój umiejętności pracujących osób dorosłych przez edukację ustawiczną. Do zadań Kierownika Projektu, jak wynika z załączonego wniosku o dofinansowanie, należy koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją projektu, reprezentowanie wnioskodawcy przed Instytucją Wdrażającą, nadzorowanie przepływów finansowych, w tym nadzorowanie przygotowania i rozliczania wniosków o płatność, przygotowanie raportów finansowych, rocznych i końcowych, prowadzenie akcji promocyjnej, ocenianie i zatwierdzanie materiałów, zarządzanie zespołem realizującym projekt oraz nadzorowanie pracy zespołu, podejmowanie decyzji finansowych. Wskazane czynności świadczą, że obowiązkiem podatniczki było nadzorowanie procesu rekrutacji i organizacji zajęć szkoleniowych oraz przygotowywanie stosownych sprawozdań i rozliczeń dla Instytucji Wdrażającej.

Organ wskazał, że z załączonego zaświadczenia wystawionego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego wynika, że podatniczka otrzymała za wykonywane czynności przychód w kwocie 35.000 zł. ze środków Zakładu Doskonalenia Zawodowego, które zostało zrefundowane przez Wojewódzki Urząd Pracy dotacją z Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% i Budżetu Państwa w 25%. A zatem, skoro wynagrodzenie wypłacane podatniczce w chwili wypłaty nie było finansowane ze środków pomocowych, nie są spełnione warunki do zwolnienia.

Ponadto, według oceny organu, usługi świadczone przez podatniczkę jako Kierownika Programu, polegały na wykonywaniu typowych funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych. Jakkolwiek są to czynności niezbędne w procesie realizacji projektu, nie stanowią bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego, którym było prowadzenie szkoleń dla pracujących osób dorosłych w ramach edukacji ustawicznej.

Z powyższych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uznał za prawidłowe stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, iż otrzymane przez podatniczkę wynagrodzenie nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy p.d.o.f. Organ uznał za prawidłowe stanowisko, że brak podstaw do odliczenia 50%stopy procentowej tytułu kosztów uzyskania przychodu. Wskazał, że w umowie nie zostały wyszczególnione kwoty wynagrodzenia za wykonywanie zadań o charakterze twórczym oraz pozostałe składniki wynagrodzenia, od których odlicza się koszty uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy p.d.o.f.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego wniosła Teresa P.

W ocenie skarżącej spełnia warunki do częściowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy p.d.o.f. poniewa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »