Orzecznictwo podatkowe: Amortyzacja urządzenia finansowanego częściowo z dotacji

Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 13.04.2007 r., Nr PBl/4117/i/8/JK/07 utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży z dnia 29.01.2007 r. w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionej maszyny poligraficznej oraz otrzymanego dofinansowania na zakup środka trwałego.

Wnioskiem z 30.10.2006 r. (data wpływu) strona skarżąca zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając stan faktyczny.

W październiku 2005 r. została zakupiona używana maszyna poligraficzna, dla której okres amortyzacji ustalono na 60 miesięcy. Ponadto 30.09.2005 r. zawarto umowę z Polską Agencją Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, o dofinansowanie „projektu Technologia flexo. Maszyna drukarska”, realizowanego w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. W ramach programu miały zostać częściowo zwrócone koszty zakupu maszyny poligraficznej. Kwota dofinansowania wpłynęła na rachunek firmy 13.04.2006 r. Strona skarżąca zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży z następującymi pytaniami:

1. Czy otrzymane dofinansowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i można w stosunku do niego zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn, zm.).
2. W jakich okresach amortyzacja w/w maszyny stanowi, a w jakich nie stanowi w pełni koszt uzyskania przychodu.
3. Jak prawidłowo obliczyć wysokość amortyzacji tej maszyny, która nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy od momentu zakupu do dnia otrzymania dotacji minęło sześć miesięcy na przełomie lat 2005/2006. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie bilansu zostało wykonane 22-03-2006.

Strona skarżąca sformułowała własne stanowisko w sprawie twierdząc, że otrzymane środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy traktować jako środki pochodzące od organizacji międzynarodowych i w konsekwencji zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto w opinii podatnika odpisy amortyzacyjne od zakupionej maszyny poligraficznej za okres od listopada 2005 do kwietnia 2006 są w pełni kosztem uzyskania przychodu.

Uzasadniając własne stanowisko w sprawie wnioskodawca wskazał, iż ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określił jak dokładnie powinno wyglądać wyliczenie kwoty amortyzacji, która nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy podatnik do zakupionego środka trwałego otrzyma dofinansowanie ze znacznym opóźnieniem. Bazując na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, kiedy dofinansowanie zostaje przekazane z ponad sześciomiesięcznym opóźnieniem można dojść do wniosku, iż nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych (...) dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Mając powyższe na uwadze należy określić wartość zwróconej wartości, którą jest wysokość otrzymanego dofinansowania. Następnie należy określić okres amortyzacji, który podlega ograniczeniom. W przedmiotowej sprawie okres ten rozpoczyna się od maja 2006 r. Ponieważ okres całej amortyzacji zastał określony na 60 miesięcy – z czego sześć miesięcy to okres, kiedy amortyzacja w pełni stanowi koszt uzyskania przychodu – okres w którym amortyzacja nie w pełnej wysokości stanowi koszty uzyskania przychodu wynosi 54 miesiące. Dzieląc wysokość otrzymanego dofinansowania przez liczbę tak określonych miesięcy można uzyskać wartość będącą miesięczną kwotą nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży w postanowieniu z 29.01.2007 r., Nr PD-415/56/IW/06 stwierdził, że odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która została zwrócona podatnikowi nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Ponadto wskazał, iż odpisy amortyzacyjne za okres od listopada 2005 do marca 2006 włącznie stanowią w pełni koszt uzyskania przychodu, natomiast w okresie od kwietnia 2006 do końca miesiąca, w którym nastąpi całkowite umorzenie środka trwałego odpisy amortyzacyjne nie stanowią w pełni kosztu uzyskania przychodu. Wskazał również, iż okres, w którym amortyzacja nie w pełnej wysokości stanowi koszty uzyskania przychodu wynosi 55 miesięcy. W opinii organu pierwszej instancji otrzymane dofinansowanie do zakupionej maszyny poligraficznej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższe rozstrzygnięcie podatnik złożył 6 lutego 2007 r. (data wpływu) zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, w którym wniósł o zmianę przedmiotowej interpretacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku po zapoznaniu się z treścią wniosku i zażalenia utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży. Na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, strona skarżąca złożyła w skargę do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »