Orzecznictwo podatkowe: Różne stawki VAT dla różnych części nieruchomości?

Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z akt sprawy wynika, iż wnioskiem z dnia 19 czerwca 2006 r. Skarżąca – S. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wskazała, że nabyła prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie. Prawo to trwa do 31 grudnia 2097 r. Na działce spółka wybuduje budynek, w którym znajdować się będą lokale mieszkalne, z wyjątkiem parteru, gdzie usytuowane będą lokale użytkowe. W budynku zaplanowano też podziemny garaż, z przyporządkowanymi do lokali mieszkalnych i użytkowych miejscami parkingowymi. Garaże są integralną częścią urządzeń związanych z budynkiem mieszkalnym i nie stanowią w myśl przepisów prawa budowlanego odrębnego obiektu. W budynku zaplanowano również przynależne do lokali komórki lokatorskie. Spółka planuje sprzedawać poszczególne lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi oraz komórkami lokatorskimi.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka wniosła o odpowiedź na pytanie, czy przy jednoczesnej sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz przynależnym miejscem parkingowym i komórką lokatorską powinna stosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług określoną w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: u.p.t.u.), czy też powinna wyłączyć z zastosowania preferencyjnej stawki podatku miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

W opinii Skarżącej ma ona prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do całości przedmiotu sprzedaży, tj. lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym oraz komórką lokatorską. Zgodnie bowiem z art. 146 § 1 pkt 2 lit. b) u.p.t.u. w przypadku dostawy budynku lub jego części zasiedlonego po raz pierwszy stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Skoro zatem jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego podatnik dokonuje sprzedaży miejsca postojowego i komórki lokatorskiej przynależnych do tego lokalu i służących zaspokajaniu potrzeb zamieszkujących go osób. to uznać należy, że sprzedając miejsce postojowe i komórkę lokatorską dokonuje dostawy służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Skarżąca podkreśliła, iż kupując miejsce parkingowe nabywca lokalu uzyska prawo do korzystania z tego miejsca z wyłączeniem innych osób oraz że prawo do korzystania z miejsca parkingowego jest nierozerwalnie związane z nabyciem danego lokalu mieszkalnego, stanowiąc jego integralną część.

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2006 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Powołując się na przepisy u.p.t.u. oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokal (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wskazał, iż ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia pomiędzy pojęciem samodzielnego lokalu mieszkalnego a pojęciem części składowej tego lokalu. Jedynie lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Natomiast pomieszczenia zdefiniowane jako pomieszczenia przynależne (piwnica, strych, komórka, garaż) stanową co prawda część lokalu mieszkalnego, lecz w sensie funkcjonalnym służą zaspokajaniu innych potrzeb niż mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) u.p.t.u. stawki 7% nie stosuje się w przypadku dostawy lokali użytkowych. W opinii Naczelnika Urzędu Skarbowego miejsce parkingowe jest właśnie lokalem użytkowym, a zatem podlega wyłączeniu z opodatkowania preferencyjną stawką podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do komórki lokatorskiej w opinii organu pierwszej instancji dopuszczalne jest zastosowanie 7% stawki podatku.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2006 r. Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe postanowienie wnosząc o jego uchylenie w części uznającej za nieprawidłowe stanowisko spółki odnośnie stawki właściwej dla opodatkowania sprzedaży miejsca parkingowego przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz o przekazanie sprawy do ponownego rozparzenia organowi pierwszej instancji.

Zdaniem Spółki organ podatkowy nie zwrócił należytej uwagi na klasyfikację prowadzonej przez nią inwestycji według symbolu PKOB, a o zastosowaniu preferencyjnej stawki decyduje przede wszystkim klasyfikacja budynku, w którym wykonywane są prace budowlane. Kwalifikacja budynku jako budynku mieszkalnego powinna skutkować zastosowaniem 7% stawki zarówno dla samych lokali mieszkalnych jak przynależnych do nich część składowych.

Ponadto Skarżąca za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »