Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.08.2007

Orzecznictwo - Wysokość zaległości podatkowej i odsetek w jednej decyzji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 października 2003 roku, sygn. akt: SA/Sz 255/03 oddalił skargę V Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakładu Pracy Chronionej z siedzibą w W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2002 roku, Nr PP. 1.29-820/15/2002 w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowej.

Z uzasadnienia wyroku wynika, iż decyzją z dnia 15 stycznia 2002 roku Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, określił spółce V zaległość podatkową z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące od stycznia do lipca 2001 roku. Kolejną decyzją, również datowaną na dzień 15 stycznia 2002 roku, organ określił wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej we wskazanych kwotach, na dzień wydania decyzji ustalającej wysokość zaległości. Po rozpatrzeniu odwołania strony od decyzji określającej wysokość odsetek, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie utrzymał w mocy rozstrzygnięcie I instancji. W motywach organ odwoławczy stwierdził, że podziela ustalenia organu I instancji w kwestii okresu pozostawania przez stronę w zwłoce z zapłatą zaległego podatku.

Powyższa decyzja zaskarżona została do sądu administracyjnego przez V.

Z uzasadnienia skargi wynika, że strona niezgodności z prawem decyzji odsetkowej upatrywała w fakcie wydania dwóch odrębnych decyzji: jednej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w zaliczkach i drugiej określającej wysokość odsetek od zwłoki we wpłacie zaliczek.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł ojej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 października 2004 roku oddalił skargę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V wskazując, że zgodnie z przepisem art. 21 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdzenie przez organ podatkowy, na skutek wszczętego postępowania podatkowego, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna od wykazanej w deklaracji, nakłada na organ podatkowy powinność wydania decyzji, w której określa on wysokość zaległości podatkowej albo stwierdza nadpłatę. Zaległością podatkową jest podatek nie zapłacony w terminie (art. 51 §1 Ordynacji podatkowej). Brak zapłaty podatku w terminie powoduje, że naliczane są również odsetki (art. 53 §1 Ordynacji podatkowej), które zasadniczo obowiązany jest naliczyć sam podatnik (art. 53 §3 Ordynacji podatkowej). Jeżeli doszło do określenia zaległości podatkowej przez organ podatkowy w warunkach, o jakich jest mowa w art. 21 §3 Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę nalicza organ podatkowy określając je na dzień wydania decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej (art. 53 §4 Ordynacji podatkowej).

W sprawie bezspornym jest, że organ kontroli skarbowej wydał w dniu 15 stycznia 2002 roku decyzję określającą stronie skarżącej wysokość zaległości podatkowej. Zatem, w ocenie sądu, określenie przez ten organ kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie zaległego podatku nie może być uznane za niezgodne z prawem, a w szczególności z przepisami ordynacji podatkowej. Ponadto, jak podał sąd, strona w skardze nie podważała prawidłowości ustaleń w zakresie wysokości kwot odsetek, t.j. zastosowanej stopy procentowej lub okresu pozostawania w zwłoce. Podniesione w skardze zarzuty, sprowadzające się w istocie do kwestionowania samej decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, a więc tzw. decyzji wymiarowej, zdaniem sądu wykraczają poza zakres przedmiotowy sprawy i pozostają bez wpływu na ocenę zgodności z prawem decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę. Uznając więc, że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa materialnego, ani też nie została wydana z uchybieniem przepisom postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, sąd I instancji oddalił skargę.

W treści skargi kasacyjnej, złożonej w imieniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V, pełnomocnik w osobie doradcy podatkowego wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i zwrot kosztów postępowania. Na podstawie regulacji art. 174 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyrokowi sądu I instancji zarzucono naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, tj. art. 134 §1 oraz art....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »