Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.11.2007

Orzecznictwo - Od kiedy okres zameldowania dla celów ulgi meldunkowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. Nr PBM/415-3/2007, dokonując na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w oparciu o stan faktyczny zawarty we wniosku z dnia 5 lutego 2007 r., złożonym przez Bernarda B, uznał przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za niezgodne prawem.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że wnioskodawca zwrócił się do organu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do kwestii zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, w ramach tzw. „ulgi meldunkowej". Podatnik wyjaśnił, iż w maju 2007 r. stanie się właścicielem mieszkania - lokalu służbowego w S, w którym jest zameldowany na stałe od 1999 r., następnie planuje w tym samym roku sprzedać to mieszkanie i zamieszkać w S. W ocenie Bernarda B i, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w takiej sytuacji zwolniony jest od podatku dochodowego, gdyż spełnia warunek 12 miesięcznego zameldowania na stałe w przedmiotowym mieszkaniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał ww. stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał na treść art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Dalej organ podatkowy przytoczył treść art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, w świetle którego, „wolne od podatku są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu,
c. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu ww. na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia".

Ponadto organ przytoczył art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, póz. 1588), zgodnie z którym: „Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.".

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że organ w oparciu o ww. przepisy wywiódł, iż okres zameldowania może być liczony najwcześniej od dnia nabycia nieruchomości, po dniu 1 stycznia 2007 r., w związku z tym zameldowanie przed dniem nabycia nie ma znaczenia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Wobec tego, zdaniem organu, w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym nie zostanie spełniony warunek 12 miesięcznego zameldowania przed zbyciem, a w związku z tym strona będzie musiała zapłacić 19 % podatek dochodowy - stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższe postanowienie Bernard B złożył zażalenie, wyjaśniając w nim, iż jako żołnierz zawodowy pracuje w S, natomiast posiada mieszkanie służbowe w S, które zdecydował się wykupić, w celu jego sprzedaży. Środki uzyskane z planowanej sprzedaży przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie w S. Odwołujący się podkreślił, że art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako warunek zwolnienia z podatku dochodowego wskazuje na zameldowanie przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia, natomiast nie istnieje zapis stanowiący, iż Podatnik musi być zameldowanym w mieszkaniu przez okres 12 miesięcy po jego nabyciu. Odwołujący się zaznaczył, że w przedmiotowym mieszkaniu jest zameldowany na pobyt stały od 1999 r., a więc dłużej niż 12 miesięcy - zatem spełnia warunek zwolnienia podatkowego na zasadzie tzw. „ulgi meldunkowej".

Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie decyzją z dnia 23 kwietnia 2007 r. nr DPB-2.35-415003-8/07 na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia.

Organ odwoławczy w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Bernarda B stwierdził, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego po jego nabyciu w tym samym roku skutkować będzie koniecznością opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia tej nieruchomości, ponieważ Podatnik nie spełnił przesłanki 12 miesięcznego okresu zameldowania przed dniem zbycia nieruchomości. Zatem zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie Podatnika Bernarda B nie będzie miało zastosowania.

Dalej organ II instancji wyjaśnił, że zwolnienie przedmiotowe określone w ar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »