Zewnętrzny obmiar altany a podatek od nieruchomości

Z uzasadnienia: Ocieplenie altany niewątpliwie zwiększa powierzchnię, którą altana zajmuje w terenie, lecz nie może powiększyć jej powierzchni użytkowej czyli powierzchni budynku wyliczonej w oparciu o fizyczny obmiar jego powierzchni po wewnętrznej długości ścian. Tym samym w takim przypadku nie ma podstaw prawnych do naliczenia podatku od nieruchomości.

SENTENCJA

Dnia 14 marca 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Górecka (spr.) Sędziowie WSA Barbara Koś WSA Walentyna Długaszewska Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Piotrowska - Żyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2012 roku przy udziale sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia ....r. nr w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2009 rok:

I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia 25 listopada 2010 r. nr ....;
II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25.11.2010 r. Wójt Gminy przypisał J. - na podstawie art. 21 § 1 i § 5, art.207 i 210 Ordynacji podatkowej oraz art. 2,3,4,5,6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121 z 2006 r., poz. 844 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XXIX/254/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r., zmieniającej uchwałę nr XXVIII z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od nieruchomości na rok podatkowy 2009 (dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 22 stycznia 2009 r. Nr 5, poz. 87). - kwotę 46 zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r.

Podstawą rozstrzygnięcia powyższej decyzji było ustalenie, że altana znajdująca się na działce przekracza normy powierzchni ustalone dla budynków w statucie Związku, dlatego podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Powierzchnia zabudowy przedmiotowej altany przekraczała bowiem 35 m2.

W odwołaniu wskazał, że przedmiotowa altana jest wyłącznie obiektem ogrodowym o wymiarach 7m x 5m tj. 35 m2, zaś w wyniku dokonanego ocieplenia, nastąpiło przekroczenie powierzchni o 2,75 m2. W odwołaniu powołano się na dołączone do niego pisma: Związku z dnia 11.05.2011 r. w którym stwierdza się, że ocieplenie altany, jako zabieg nie zmieniający jej konstrukcji, nie powinno być traktowane jako przekroczenie dopuszczalnych wymiarów altany a nadto odnosi się do tolerancji w określeniu dopuszczalnej różnicy od wymiaru podstawowego, oraz załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 sierpnia 1970 r. "Normatyw Techniczny Projektowania Pracowniczych Ogrodów działkowych Stałych", w którym w tabeli nr 1, mowa o powierzchni użytkowej altany do 35 m2.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 14.10.2011 r. utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W ocenie Kolegium przedmiotem opodatkowania jest altana usytuowana na ogrodzie działkowym, na terenie P. Zgodnie z zezwoleniem z dnia 22.08.1988 r. Związku, J. zatwierdzono projekt techniczny przedmiotowej altany o powierzchni 35 m2 w obrysie ścian zewnętrznych i projektowanej wysokości wynoszącej 4 m. Przeprowadzone przez organ oględziny wykazały, że przedmiotowy obiekt stanowi w obrysie zewnętrznym wymiar 7,26 m x 5,20 m, co tworzy powierzchnię 37,75 m2. W ocenie Kolegium ustalony i niekwestionowany stan faktyczny nie pozwalał na uwzględnienie odwołania ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie bowiem z prawem budowlanym przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Z kolei powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Skoro budynek altany ma powierzchnię 37,75 m2 , tak więc jako przekraczający powierzchnię 35 m2, nie podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych za to podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy w zw. z art. 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »