Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.01.2012

Moment rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania VAT

Z uzasadnienia WSA: Termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę należnego podatku VAT uzależniony jest od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekt faktur pierwotnych. W rozpatrywanej sprawie przyczynę korekty stanowił dodatek do cen towarów wypłacany na podstawie dodatkowego porozumienia między stronami. Zdarzenie to niewątpliwie nastąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej i nie było znane w chwili jej wystawienia, dlatego też nie było podstaw do dokonania korekty deklaracji "wstecz", skoro pierwotnie sporządzona faktura i deklaracja VAT były prawidłowe.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Nikodem (spr.) Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2011 r. sprawy ze skargi "P" Spółka z o.o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;
II. zasądza od Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej Spółki kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów sądowych;
III. określa, że wymieniona w punkcie pierwszym interpretacja indywidualna nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

UZASADNIENIE

W dniu [...] sierpnia 2009 r. został złożony wniosek przez Spółkę [...] w W. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.

Przedstawiając stan faktyczny, spółka wskazała, iż dokonuje sprzedaży wyrobów drewnianych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów kontrahentowi z N. stosując stawkę 0 %. Zgodnie z umową sprzedającemu przysługuje dodatek do ceny w wysokości 5 % wartości każdej dostawy - po spełnieniu warunków dotyczących jakości i terminowości dostarczanych towarów oraz osiągnięcia określonej wysokości obrotu. Wyżej wymieniony dodatek został spółce wypłacony na podstawie odrębnego porozumienia określającego wysokość dopłaty jako 3 % sumy kwot wskazanych na wszystkich fakturach z każdej dostawy dokonanej w pierwszym kwartale 2009 r. Spółka wystawiła zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą podwyższenie wartości obrotu z zastosowaniem wyliczenia: iloczyn sumy kwot wskazanych na wszystkich fakturach, procentu dodatku oraz stawki podatku.

W związku z powyższym wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: czy otrzymany dodatek do cen towarów może udokumentować jedną zbiorczą fakturą korygującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów zamiast dokonywać korekty każdej dostawy osobno?

Wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym jest ona uprawniona do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej podwyższającej wartość obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 % oraz zastosowania wyliczenia: iloczyn obrotu z tytułu wszystkich dostaw w danym okresie oraz procentu dopłaty.

Na potwierdzenie swojego poglądu zainteresowana powołała pismo Izby Skarbowej z [...] października 2008 r. oraz wyrok WSA we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 3568/02.

W interpretacji indywidualnej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] działający z upoważnienia Ministra Finansów, Dyrektor Izby Skarbowej w P. uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor stwierdził, powołując treść przepisów art. 29 ust. 1, ust. 4, 4a i 4b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. dalej ustawa o VAT) oraz § 5 ust. 1, § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), iż wśród faktur korygujących można wyróżnić te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz te, z którymi związane jest podwyższenie kwoty obrotu oraz podatku należnego. W ramach powyższego podziału można dokonać także rozróżnienia faktur ze względu na powód ich wystawienia. Podkreślił przy tym, iż nie ma przeszkód, by wystawić zbiorcze faktury korygujące do co najmniej kilku faktur, o ile będą one zawierać wszystkie wymagane przez przepisy prawa podatkowego elementy. Dyrektor wskazał również, iż faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania może być wystawiona w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu bądź podatku wykazanego w pierwotnej fakturze lub z powodu innych przyczyn określonych w § 14 rozporządzenia - nieznanych w momencie dokonania sprzedaży. W pierwszym przypadku sprzedawca poprawia błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, którą rozlicza jak fakturę pierwotną, w drugim natomiast rozlicza ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 za bieżący okres rozliczeniowy.

Z przedstawionego stan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »