Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.09.2011

Zawiadomienie o likwidacji działalności a zaliczki

Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tożsamości podmiotowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały rok podatkowy, nie może mieć miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej, a następnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spółki cywilnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mieczysław Markowski, Sędziowie sędzia WSA Sławomir Presnarowicz (spr.), sędzia WSA Jacek Pruszyński, Protokolant Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 06 lipca 2011 r. sprawy ze skargi S. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2. stwierdza, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego S. K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia [...] października 2010 r., S. K. (dalej powoływany także jako "Skarżący") wystąpił do Ministra Finansów, reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w B., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Skarżący jako wspólnik spółki jawnej V. [...], dalej jako "spółka jawna" zgodnie z art. 44 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako "u.p.d.o.f.") wybrał formę uproszczoną wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z dniem 3 lutego 2009 r., spółka jawna została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, przez co zostało zlikwidowane jego jedyne źródło przychodów. W dniu 9 marca 2009 r. Skarżący rozpoczął prowadzenie nowej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w myśl art. 44 ust. 6c u.p.d.o.f., wykreślenie spółki jawnej z Krajowego Rejestru Sądowego, jest równoważne z poinformowaniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy opłacania zaliczek?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Skarżący wskazał, że z chwilą wykreślenia spółki, uproszczona forma wpłacania zaliczek "została zakończona".

Z chwilą wykreślenia tejże spółki, Skarżący przestał osiągać przychody (dochody), do których miały zastosowanie wybrane zasady opodatkowania, tj. podatek liniowy i opłacanie podatku w formie zaliczek uproszczonych. Na dzień 20 lutego 2009 r. nie był podatnikiem podatku dochodowego, w związku z powyższym w terminie do dnia 20 lutego 2009 r. nie widział potrzeby ponownego zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, takim zawiadomieniem było poinformowanie o likwidacji spółki. Na dzień 20 lutego 2009 r. Skarżący miał zamknięte wszystkie obowiązki podatkowe, w tym uproszczoną formę wpłacania zaliczek, wobec powyższego nie stosował uproszczonej formy opłacania zaliczek. Ponieważ przepis prawa nie określa skutków podatkowych zakończenia działalności gospodarczej przed datą 20 lutego, dlatego uważa, że rozpoczynając w dniu 9 marca 2009 r. nową działalność gospodarczą, może podatek dochodowy opłacać na zasadach określonych w art. 44 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h u.p.d.o.f.

Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia [...] stycznia 2011 r. znak [...], nie podzielił stanowiska Skarżącego i stwierdził, że uzyskując dochody z działalności gospodarczej, nadal obowiązany jest on do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Wynika to wprost z cytowanego powyżej przepisu art. 44 ust. 6c pkt 2 u.p.d.o.f., który stanowi, że podatnicy, którzy wybrali uproszczona formę wpłacania zaliczek, są obowiązani stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy.

Z powyższą interpretacją nie zgodził się Skarżący i po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, dalej jako "WSA", wnosząc o uchylenie zaskarżonej interpretacji w całości. Skarżonej interpretacji zarzucono naruszenie art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej powoływana w skrócie jako "o.p.") oraz naruszenie art. 44 ust. 6c i 6d w zw. z art. 44 ust. 3 u.p.d.o.f.

W uzasadnieniu skargi, jej autor wskazał, że sporna interpretacja została wydana przez organ w dniu [...] stycznia 2011 r., a zatem z uchybieniem 3-miesięcznego terminu wskazanego w art. 14d o.p. Uchybienie powyższemu te...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100