Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.09.2011

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garażu wielostanowiskowego

Z uzasadnienia WSA: Lokal garażowy stanowiący współwłasność ułamkową wielu osób należy uznać za odrębny od lokali mieszkalnych przedmiot opodatkowania. Stąd nie można w jednej decyzji adresowanej do konkretnej osoby opodatkować udziału we własności lokalu garażowego. W postępowaniu podatkowym za strony należy uznać wszystkich właścicieli części ułamkowych lokalu garażowego do nich powinna być skierowana decyzja wymiarowa dotycząca tychże garaży. W takiej sytuacji będą oni ponosić solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe dotyczące całego garażu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz M. Geremek Sędziowie WSA Barbara Koś (spr.) WSA Szymon Widłak Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2011 roku przy udziale sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 stycznia 2011 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2010:

I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia 19 października 2010 r. nr [...],
II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych,
III. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2008 r. A. i G. G. na podstawie umowy sprzedaży (akt notarialny repertorium A nr [...]) nabyli od spółki A z siedzibą w K. udział wynoszący 1/37 części w lokalu użytkowym - garażu wielostanowiskowym o pow. 1280,50 m2 zapisanym w KW nr [...].

W dniu 23 stycznia 2009 r. A. G. złożył w Urzędzie Miejskim w K. wniosek o naliczenie podatku od nieruchomości przy ul. [...] w K., wskazując, iż przedmiotowa nieruchomość to lokal użytkowy (garaż). W załączonej do wniosku informacji podał jako przedmiot opodatkowania nabyty udział w garażu wielostanowiskowym (budynki lub ich części - pozostałe o pow. 34,61 m2 oraz udział w gruncie (grunty pozostałe o pow. 32,27 m2).

Decyzją nr [...] z dnia 19 października 2010 r. wydaną na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 i § 5, art. 47 § 1 i § 2 i art. 53 § 1 i § 4, art. 68 § 1, art. 207 oraz art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz § 1 uchwały nr [...] Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr [...], poz. [...]) Prezydent Miasta ustalił dla A. i G. G. podatek od nieruchomości położonej w K. przy ul. [...] na kwotę [...] zł. Jako podstawę opodatkowania organ wskazał pozostałe budynki powyżej 2,2 m wysokości o pow. 34,61 m2 oraz pozostałe grunty o pow. 32,27 m2.

A. i G. G. wnieśli odwołanie od powyższej decyzji, domagając się jej uchylenia. Odwołujący zarzucili naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 Ordynacji podatkowej), niezapewnienie czynnego udziału w postępowaniu (art. 123 Ordynacji podatkowej), naruszenie zasady szybkiego załatwienia sprawy (art. 125 ordynacji podatkowej) oraz opodatkowanie miejsca garażowego w garażu w podziemnym budynku mieszkalnym stawką przynależną do garażu czy budynku, który nie stanowi części budynku mieszkalnego. Odwołujący wskazali, iż organ dopiero po 1,5 roku od złożenia wniosku w przedmiocie ustalenia wysokości podatku wydał decyzję, w której błędnie ustalił podatek od w/w nieruchomości według stawek dla budynków pozostałych, naruszając w ten sposób zdaniem odwołujących przepisy art. art. 121, 123 i 125 Ordynacji podatkowej. W opinii odwołujących podatek od w/w miejsca garażowego winien zostać ustalony według stawki przewidzianej dla budynku mieszkalnego, ponieważ przedmiotowe miejsce znajduje się w hali garażowej, stanowiącej integralną część budynku mieszkalnego i będącej odrębnym lokalem posiadającym własną księgę wieczystą. Wskazali nadto, iż miejsce w hali garażowej nie spełnia warunku bycia odrębnym budynkiem. Podkreślili, iż poprzedni właściciel uiszczał podatek od w/w miejsca garażowego w wysokości ustalonej dla budynków mieszkalnych, podobnie jak aktualnie właściciele innych miejsc garażowych w tej samej hali. Powyższe w ocenie odwołujących świadczy o wydaniu decyzji z naruszeniem konstytucyjnej zasady równości, skoro w analogicznych sprawach dotyczących tej samej nieruchomości ten sam przedmiot opodatkowany jest różnymi stawkami. Dla potwierdzenia swojego stanowiska odwołujący powołali się na odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 7649 oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 8 września 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 578/10.

Decyzją z dnia 2...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »