Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.09.2011

Ulga internetowa: Dane małżonków na fakturze

Z uzasadnienia: Sąd nie podziela stanowiska organów, że zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z "ulgi internetowej" drugiego z nich, w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej. Nie należy bowiem zapominać, że rozwiązanie wprowadzone w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a polegające na możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego, uzasadnione jest charakterem małżeństwa (rodziny), który przejawia się również w tym, że stanowi ono ekonomiczną jedność. Ta ekonomiczna jedność małżonków uzasadnia właśnie przyznanie im obojgu możliwości skorzystania z ww. odliczenia.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Adamiec (spr.), Sędziowie Sędzia SO (del.) Janusz Bociąga,, Sędzia WSA Mirosław Surma, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Adamczyk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi B. K. i J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.:

1. uchyla zaskarżoną decyzję,
2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości,

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] nr [...] w sprawie określenia B. i J.K. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. w wysokości 861,00 zł od dochodów osiągniętych w łącznej kwocie 22.364.40 zł.

Organ podatkowy wskazał, że w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2009 podatnicy dokonali odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania na łączną kwotę 762,00 zł. Na udokumentowanie powyższych wydatków podatnicy przedłożyli faktury VAT oraz potwierdzenia zapłaty wystawione na nazwisko podatniczki.

Postanowieniem z dnia 25 listopada 2010 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. W trakcie przeprowadzonego postępowania ustalono, iż faktury VAT za użytkowanie sieci internetowej wystawione zostały na nazwisko B.K.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z dnia [...] określił B. i J.K. zobowiązanie podatkowe za rok 2009 w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 861,00 zł, tj. w kwocie wyższej od wykazanej w korekcie zeznania PIT-37 o 99,00 zł.

Organ wskazał na treść art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W kontekście tych przepisów wyjaśnił, że podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie. W przypadku odliczeń dokonywanych od dochodu, w tym odliczeń wydatków z tytułu korzystania z sieci Internet, każdy z rozliczających się wspólnie małżonków dokonuje odliczenia odrębnie, od uzyskanego przez siebie dochodu.

Jak wynika z akt sprawy, podatnicy w zeznaniu podatkowym za 2009 r. odliczyli od dochodu wydatki związane z opłatami za Internet po stronie podatniczki w kwocie 210,90 zł, a po stronie podatnika w kwocie 549,10 zł. Na udokumentowanie dokonanego odliczenia strona przedłożyła faktury VAT wystawione jedynie na imię i nazwisko B K.

Zdaniem organu, aby podatnik mógł odliczyć od swojego dochodu wydatki na użytkowanie Internetu, musi je udokumentować fakturą, na której będzie widnieć jego imię i nazwisko, jako nabywcy usługi. Brak takiego dokumentu pozbawia podatnika prawa do ulgi internetowej, z uwagi na niespełnienie warunku ustawowego, o którym mowa w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe dotyczy zarówno podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie jak i łącznie z dochodami małżonka. Nie jest zatem trafny zarzut odwołania, że w przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do skorzystania z przedmiotowej ulgi zostały spełnione. W przedmiotowej sprawie nabywcą usługi, któremu przysługuje odliczenie od dochodu wydatków związanych z użytkowaniem sieci Internet, j...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »