Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.09.2011

Odliczenie VAT od zakupu samochodu będącego nagrodą w loterii

Użyty w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin "odprzedaż" obejmuje takie rodzaje działalności gospodarczej podatnika, w ramach których nabywane samochody (pojazdy), o jakich mowa w art. 86 ust. 3 ustawy są - jako towary handlowe - przeznaczone do ich dalszego zbycia. Zatem, w przypadku podatników którzy przeznaczają samochody na nagrody w loteriach stanowiących cześć kompleksowej usługi reklamowej, którą podatnik świadczy odpłatnie, możliwe jest zastosowanie ww. przepisu pod warunkiem, że usługa ta jest opodatkowana przez podatnika podatkiem należnym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sylwester Marciniak, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Danuta Oleś, Protokolant Natalia Prałat, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2243/09 w sprawie ze skargi E. Spółka z o. o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 8 września 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1. oddala skargę kasacyjną,
2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz E. Spółki z o. o. z siedzibą w W. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2243/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. w W. uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z 8 września 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził na rzecz skarżącej spółki koszty postępowania.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że wnioskiem z 25 czerwca 2009 r. spółka zwróciła się o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego. We wniosku wskazano, że spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizuje loterie i konkursy, w tym loterie audiotekstowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27). Działalność w ww. zakresie stanowi działalność podstawową skarżącej. Zapytanie dotyczy stanu faktycznego, w którym spółka świadczy kompleksową usługę, w skład której wchodzi w szczególności organizacja loterii, jej obsługa techniczna i formalna, prowadzenie medialnej kampanii reklamowej oraz wydanie nagród laureatom. Celem świadczonej usługi jest wzrost sprzedaży usług zleceniodawcy, jak również wzrost sprzedaży tytułów uczestnictwa w postaci sms premium, stanowiących podstawę naliczenia należnego podatnikowi wynagrodzenia. Wynagrodzenie objęte fakturą VAT naliczane jest jako określony procent z przychodów z medium, z pomocą którego sprzedawany jest sms premium, pozwalający na udział w tejże loterii. Regulamin loterii przewiduje wydanie laureatom/zwycięzcom loterii nagród rzeczowych w postaci samochodów osobowych, które są nabywane wcześniej przez podatnika od sprzedawcy - dealera samochodów (podatnika prowadzącego działalność gospodarczą m. in. w zakresie sprzedaży nowych samochodów, będącego czynnym podatnikiem podatku VAT). Wobec tego, spółka zapytała, czy w ww. stanie faktycznym tj. w przypadku zakupu samochodów osobowych w celu realizacji ww. usługi, w ramach której dojdzie m.in. do wydania samochodów osobowych laureatom loterii, podatnik jest uprawniony do odliczenia 100% podatku naliczonego przy ich zakupie.

W ocenie spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim nabywane przez podatników towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych - art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "u.p.t.u.). Zważywszy, że usługi świadczone przez podatnika są opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 22%, wszelkie zakupy dokonywane w związku z ich świadczeniem pozwalają na odliczanie podatku naliczonego. Dotyczy to również zakupów towarów i usług związanych z organizacją loterii w ramach świadczonych usług kompleksowych. Zdaniem strony w omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 3 u.p.t.u., gdyż zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 u.p.t.u. nie dotyczy on przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest szeroko rozumiana odsprzedaż tych samochodów.

1.3. Minister Finansów uznał, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe i w zaskarżonej interpretacji wskazał, że mając na uwadze przepisy u.p.t.u. oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy uznać, że nie została spełniona przesłanka zawarta w art. 86 ust. 4 pkt 7 u.p.t.u., gdyż całość odliczenia 100% podatku naliczonego wykazanego w fakturze nabycia może dokonać podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż nabytych samochodów osobowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 86 ust. 3 u.p.t.u. przy zakupie przedmiotowego pojazdu (samochodu osobowego) spółce przysługuje prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł, nie zaś 100% wartości podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie samochodów osobowych. Organ przyjął, że skoro spółka nie trudni się profesjonalną odsprzedażą samochodów osobowych, a jedynie dokonuje ich nieodpłatnej dostawy jako nagród rzeczowych w organizowanych loteriach, należy uznać, że nie jest uprawniona do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu zakupu tych samochodów.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. Spółka zaskarżyła interpretację indywidualną Ministra Finansów i zarzuciła organowi naruszenie art. 86 ust. 4 pkt 7 w związku z art. 86 ust. 1 i 3 u.p.t.u., argumentując przy tym jak we wniosku o wydanie interpretacji. Jednocześnie skarżąca wniosła o uchylenie wydanej w jej sprawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

2.2. W odpowiedzi Minister Finansów wniósł o oddalenie skargi, za bezzasadne uznając sformułowane w niej zarzuty.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że skarga jest zasadna.

3.2. W pisemnych motywach wyroku Sąd wskazał, że w niniejszej spr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »