Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.07.2011

WSA: Wirtualny bilet również uprawnia do zastosowania stawki 0 proc.

Z uzasadnienia: Bilet należy rozumieć szeroko pod względem formy nawet do tego stopnia, że istnieje on jedynie wirtualnie, zatem należy uznać, że bilet to dowód na to, że zawarto umowę przewozu. Po jednej jej stronie stoi klient podatnika, po drugiej przewoźnik, a podatnik jest pośrednikiem, którego czynności uznane są jako opodatkowane stawką 0%. Ponadto, istotą zapisu art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy VAT jest bilet a nie posiadanie go przez podatnika. W takim wypadku nie ma przeszkód, by przyjąć, że jeśli podatnik posiada dowody na to, że istniał międzynarodowy bilet lotniczy - dowód zawarcia umowy przewozu, to nie ma przeszkód by podatnik stosował stawkę ustaloną w art. 83 ustawy o VAT.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Sędziowie: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka Sędzia WSA Mirella Łent (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Joanna Synakiewicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi S. N. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1. uchyla zaskarżoną interpretację,
2. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana w całości,
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego S. N. kwotę 200 zł (dwieście) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Skarżący w dniu 22 października 2010 r. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku obowiązującej dla świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na zakupie na zlecenie klienta biletów lotniczej komunikacji międzynarodowej (transportu osób). Klient zleca rezerwację zakupu biletu. Wnioskodawca dokonuje rezerwacji biletu bezpośrednio u przewoźnika lub zleca jej dokonanie innemu podmiotowi. Bilety są wystawiane przez przewoźnika na nazwisko zlecającego klienta. Zapłaty za bilet dokonuje firma wnioskodawcy. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji oraz dokonuje zapłaty dla biura obejmującej bilet i prowizję. Przewoźnik nie wystawia dla biura faktury na zakup biletu, natomiast w przypadku zlecenia rezerwacji innemu podmiotowi, podmiot ten wystawia fakturę na zakup biletu i prowizję. Biuro nie jest w posiadaniu biletu. Przewoźnik generuje bilet elektronicznie zarówno, gdy rezerwacja dokonywana jest u przewoźnika, czy też u innego podmiotu. Odbiorcą i posiadaczem biletu jest klient.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy stawka podatku na świadczoną usługę wynosi 0% w przypadku, gdy bilet obejmuje przelot z terytorium kraju na terytorium poza Polską?

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży biletów lotniczej komunikacji międzynarodowej wynagrodzenie (prowizja) także będzie opodatkowane stawką 0%.

W dniu [...] Minister Finansów, wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe. Organ wyjaśnił, że w związku z tym, że wniosek złożony został w miesiącu październiku 2010 r. i dotyczy stanu faktycznego interpretacja wydana została w oparciu o stan prawny obowiązujący w 2010 r.

Uzasadniając interpretację organ przywołał przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z treści przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Organ podał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podkreślono, że dla określenia stawki podatku obowiązującej do świadczonych usług, niezbędne jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od niego uzależnione jest miejsce ich opodatkowania. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Jednakże w odniesieniu do pewnych kategorii usług przepisy ustawy wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi transportu pasażerów, dla których miejscem świadczenia - zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy - jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Ponadto zgodnie z przepisem § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), w przypadku świadczenia, środkami transportu morskiego lub lotniczego, usług międzynarodowego transportu osób - miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju.

Organ podał, że zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy podatkowej stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0% lub zwolnienie od podatku. W oparciu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego - zgodnie z ust. 3 pkt 2 powyższego artykułu rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2 (art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy). Stosownie do ust. 5 pkt 4 powyższego artykułu, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są, w przypadku transportu osób międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

W konsekwencji usługi pośrednictwa, które dotyczą usług transportu międzynarodowego, traktowane są w przepisach ustawy tak samo jak usługi transportu międzynarodowego. Ustawodawca dla usług transportu międzynarodowego osób przewidział możliwość zastosowania 0% stawki, przy spełnieniu warunku posiadania przez podatnika dokumentów stanowiących dowód świadczenia tych usług, wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym odnosząc przedstawiony przez stronę stan faktyczny w szczególności do przepisu art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy organ stwierdził, że w sytuacji, gdy wnioskodawca dokonuje zakupu biletów bezpośrednio u przewoźników, świadczone przez niego usługi pośrednictwa dotyczące lotniczego transportu osób z portu lotniczego znajdującego na terytorium kraju do portu lotniczego położonego poza terytorium kraju, stanowią usługi międzynarodowego transportu osób, dla których miejscem świadczenia i opodatkowania - zgodnie z § 4 pkt 1 ww. rozporządzenia - jest terytorium Polski. Z uwagi na fakt, że strona nie jest w posiadaniu międzynarodowego biletu lotniczego, świadczona przez nią usługa - pomimo, że stanowi usługę transportu międzynarodowego - w 2010 r. była opodatkowana 22% stawką podatku.

Również w przypadku, kiedy wnioskodawca nabywa usługi związane z rezerwacją biletów od innego pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »