Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.05.2011

VAT: Konferencja nie jest wyjazdem wypoczynkowym

Organizacja i obsługa konferencji nie jest "usługą turystyki", bowiem przyjmując słownikową definicję tego pojęcia, konferencja nie jest zorganizowanym wyjazdem wypoczynkowym. Oczywiście w ramach organizacji i obsługi konferencji mogą pojawić się pewne świadczenia o charakterze wypoczynkowym, jak np. rejs statkiem, czy też wycieczka krajoznawcza. Trzeba jednak ocenić, czy są to elementy wiodące w całej usłudze i co za tym idzie, czy mogą przesadzić o sklasyfikowaniu tej usługi, jako usługi turystyki. Chodzi tu o odpowiedź na pytanie, które ze świadczeń ma charakter zasadniczy, a które zaś poboczny, tj. jedynie towarzyszący świadczeniu zasadniczemu? W tym zakresie należy między innymi ocenić, czy świadczenie zasadnicze może być realizowane bez świadczenia pobocznego. Jeżeli bowiem świadczenie poboczne nie jest konieczne dla realizacji świadczenia zasadniczego, wówczas może być potraktowane jako odrębna usługa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski, sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 05 maja 2011 r. sprawy ze skargi H. W. - Spółka z o.o. w A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2. stwierdza, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej H. W. Spółka z o.o. w A. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

H. "W" Spółka z o.o. w A. (dalej jako "Spółka"), zwrócił się do Ministra Finansów - reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w B., z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania usług podatkiem od towarów i usług. We wniosku Spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność hotelową (usługi hotelowe, gastronomiczne itp.), przy czym nie prowadzi i nie ma zarejestrowanego biura turystycznego. Z usług Spółki korzystają zarówno turyści jaki i osoby przebywające w hotelu w celach służbowych. Spółka w ramach prowadzonej działalności hotelarskiej świadczy kompleksowe usługi, polegające na "organizacji konferencji", na którą składają się przykładowo noclegi, wyżywienie, parking, obsługa konferencji, wynajem Sali i sprzętu biurowego. Ponadto, w ramach zlecenia wykonania usługi "organizacji konferencji", korzystając z usług innych podmiotów, Spółka zapewnia także swoim klientom rejs statkiem żeglugi śródlądowej, korzystanie ze sprzętu pływającego (skutery, łodzie, kajaki itp.), wycieczkę autokarową do W. (z wyżywieniem i zwiedzaniem). Podmioty trzecie za wykonane usługi: rejs statkiem żeglugi śródlądowej i korzystanie ze sprzętu pływającego wystawiły na rzecz Spółki faktury VAT, zaś za zorganizowanie wycieczki autokarowej, biuro turystyki będące wykonawcą usługi wystawiło na rzecz Spółki fakturę VAT marża. Natomiast klient otrzymał od Spółki fakturę VAT, w której wyszczególniono poszczególne usługi, tj. usługa hotelowa (opodatkowana stawką 7 %), usługa gastronomiczna (opodatkowana w zależności od charakteru 7 % lub 22 %), usługa parkingowa (22 %), wynajem sali konferencyjnej (22 %), usługi pozostałe (22 %). Pod pojęciem "usługi pozostałe" zakwalifikowano usługi towarzyszące odbytej konferencji, np. usługi wycieczki do W. i wypożyczenia sprzętu pływackiego. W związku z powyższym Spółka sformułowała następujące pytania:

1. Czy wyżej opisany sposób wystawienia faktury jest prawidłowy? w szczególności:
2. Czy podatnik powinien wystawić fakturę VAT na poszczególne usługi z zastosowaniem odpowiednich dla tych usług stawek podatku VAT?
3. Czy podatnik powinien wystawić fakturę na jedną usługę "turystyczną" i opodatkować ją stawką VAT 22 %?
4. Czy podatnik powinien wystawić dwie faktury - jedną na usługi wykonane osobiście (noclegi, wyżywienie, parking, wynajem sali) z zastosowaniem odpowiednich stawek podatku VAT, drugą zaś fakturę VAT marża - na usługi wykonywane przez osoby trzecie (rejs statkiem, wypożyczenie sprzętu pływackiego, wycieczka autokarowa).

Zdaniem Spółki należy wystawić fakturę VAT na poszczególne usługi z zastosowaniem odpowiednich dla tych usług stawek podatku VAT, tj. tak jak w pytaniu nr 2. Spółka świadczy bowiem poszczególne rodzaje usług, ale nie są one jedną usługą (w szczególności turystyczną) składająca się z poszczególnych usług, ale odrębnymi usługami, które łączy wspólny ich odbiorca. W ocenie Spółki nie świadczy ona jednak usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.- powoływana dalej w skrócie: "u.p.t.u."). Powołany przepis skierowany jest do biur podróży będących typowymi pośrednikami. W niniejszej sprawie usługi te nie składają się na jedną kompleksową usługę turystyki, lecz są usługami towarzyszącymi pobytowi osób w hotelu.

Po rozpoznaniu przedmiotowego wniosku Dyrektor Izby Skarbowej w B., działając w imieniu Ministra Finansów, wydał [...] listopada 2010 r. interpretację indywidualną nr [...], w której stwierdził, że przedstawione we wniosku stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Minister Finansów przywołując treść art. 8 ust. 3 u.p.t.u. stwierdził, że o opodatkowaniu usługi daną stawką podatku (lub jej zwolnieniu od podatku) decyduje co do zasady, zaliczenie jej do właściwego - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami - grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże usługi turystyki zostały wyłączone spod zakresu stosowania przepisów ustawy o statystyce publicznej, tym samym klasyfikacja świadczonych usług nie będzie decydowała o uznaniu wykonywanej usługi za usługę turystyki.

W dalszej części organ stwierdził, że zgodnie z art. 119 ust. 1 u.p.t.u., podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Powyższe regulacje odnoszą się do usług, które w całości składają się na usługę turystyczną. Użycie w cytowanym przepisie słowa "w szczególności" oznacza, iż jest to katalog otwarty. Konsekwentnie, inne usługi stanowiące składnik usługi turystyki również powinny być uwzględnione. Organ podkreślił również, iż czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako usługę jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego. Ponieważ ustawa nie określa jednoznacznie jakiego rodzaju usługi są usługami nabywanymi dla bezpośredniej korzyści, to na podstawie przepisu art. 119 ust. 2 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »