Wystawienie faktury wewnętrznej w imporcie towarów a obowiązek zapłaty podatku

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania w stosunku do faktury wewnętrznej, wykazującej podatek należny z tytułu nabycia usługi, wadliwie zakwalifikowanej jako import usług, jeżeli podatnik rozliczył z tytułu tej czynności podatek należny, dokonując równocześnie jego odliczenia, a organ podatkowy stwierdzając wadliwość takiego rozliczenia, wyeliminował z niego podatek odliczony, czego konsekwencją musi być także korekta przez ten organ podatku należnego od tej czynności wykazanego w fakturze wewnętrznej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

Naczelnik urzędu skarbowego określił na rzecz przedstawicielstwa spółki akcyjnej w Polsce kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w wysokości 0 zł, określił zobowiązanie podatkowe w wysokości 25.070,00 zł oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za lipiec 2005 r. w kwocie 50.981 zł.

Dyrektor izby skarbowe po rozpatrzeniu odwołania podatnika uchylił decyzję organu podatkowego pierwszej instancji w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT, a w pozostałej części decyzję utrzymał w mocy.

Organ odwoławczy podkreślił, że w przypadku przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie można mówić, że jest ono samodzielnym podatnikiem VAT nawet mimo tego, że zostało zarejestrowane jako podatnik VAT i uzyskało numer identyfikacji podatkowej. Według organu odwoławczego, przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zatem nie może być podatnikiem VAT. Tym samym przedstawicielstwu nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w ramach postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: ustawa o VAT). Dyrektor izby skarbowej uznał również, że z uwagi na to, że przedstawicielstwo nie jest podatnikiem VAT, to nie mają do niego zastosowania przepisy określające sankcję podatkową z art. 108 ustawy o VAT.

Przedstawicielstwo złożyło skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten uchylił obie decyzje organów podatkowych w omawianej sprawie. W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie podkreślił, że dla określenia, czy dany podmiot gospodarczy jest podatnikiem VAT miarodajne pozostaje spełnienie określonych przesłanek, a nie zewnętrzna forma prowadzenia działalności, ponieważ zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Dyrektor izby skarbowej zaskarżył powyższy wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił skargę organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku NSA podkreślił, że przedstawicielstwo w przypadku uzyskania statusu samodzielnego podatnika VAT musi być traktowane jak każdy inny podatnik tego podatku. Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji uznania go za podatnika VAT skoro przez organy podatkowe był traktowany jako podatnik takiego podatku oraz uzyskał potwierdzenie takiej rejestracji.

Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję w której określił kwotę podatku, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, za lipiec 2005 r. w wysokości 1 774,00 zł.

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskazał, że na rzecz przedstawicielstwa została wystawiona faktura wewnętrzna przez f...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »