Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.04.2011

Ważne dla doradców podatkowych postanowienie NSA

Teza: Doradca podatkowy nie jest osobą uprawnioną do sporządzenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka (sprawozdawca), Teresa Porczyńska, Sędzia NSA del., po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi R. B. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010 r., sygn. akt II FSK 1132/09 ze skargi kasacyjnej R. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1545/08 w sprawie ze skargi R. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2010 r., II FSK 1132/09 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną R. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2009 r., I SA/Kr 1545/08 wydanego w sprawie skargi R. B. na interpretację przepisów prawa podatkowego dokonaną przez Ministra Finansów.

W dniu 16 marca 2011 r. R. B., powołując się na art. 285 a § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) złożył skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2010r., II FSK 1132/09 w związku z jego niezgodnością z art. 132 ust. 1 pkt b dyrektywy 2006/112/WE. Skarżący wniósł o stwierdzenie niezgodności tego orzeczenia z dyrektywą 2006/112/WE i zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. W uzasadnieniu skarżący wskazał na wynikające z dyrektywy 2006/112WE zasady podatku VAT. Dalej wywiódł, że orzeczenia zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie uznające, że podatek VAT jest zawarty w sprzedawanej wierzytelności powodują dwukrotne opodatkowanie tym podatkiem sprzedaży takiej wierzytelności. Skarżący wskazał także, że skoro art. 285a § 3 p.p.s.a. daje podatnikowi prawo żądania stwierdzenia niezgodności z prawem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sytuacji, gdy wyrok ten rażąco narusza normy prawa Unii Europejskiej, to nie ulega wątpliwości, że Naczelny Sąd Administracyjny jest zobowiązany do badania z urzędu, czy stosowane przepisy prawa krajowego leżą w zakresie prawa unijnego i czy mogą to ostatnie naruszać. Skarżący przedstawił następnie właściwe, jego zdaniem, postępowanie Sądu w przypadku, gdy ma on do rozpatrzenia sprawę, w której znajdują zastosowanie przepisy prawa unijnego. W tym przypadku, w ocenie strony, Naczelny Sąd Administracyjny bezspornie naruszył normy prawa Unii Europejskiej, wynikające z dyrektywy 2006/112/WE, a tym samym skarga w ocenie strony jest zasadna.

Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sporządził w imieniu strony skarżącej S. K., będący doradcą podatkowym. Pełnomocnik ten legitymował się pełnomocnictwem udzielonym mu przez R. B. do działania w jego imieniu przed sądami administracyjnymi w sprawie interpretacji indywidualnej dotyczącej zaliczenia straty na wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów przed sądami administracyjnymi do skargi kasacyjnej włącznie oraz podejmowania wszelkich innych działań w sprawie decyzji podatkowych przed właściwym na danym etapie organem oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie stwierdzić należy, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest kolejnym środkiem zapewniającym kontrolę instancyjną orzeczeń sądów administracyjnych. Jest to autonomiczny oraz podstawowy środek umożliwiający stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Wykracza ona poza formułę klasycznie pojmowanego środka zaskarżenia, nie prowadzi do podważenia prawomocności wydanego orzeczenia, a jedyną jej funkcją jest przypisanie kwestionowane...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »