Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.03.2011

Koszty transportu w podstawie opodatkowania towarów w imporcie

Przepis art. 29 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy interpretować w ten sposób, że w podstawie opodatkowania z tytułu importu towarów należy uwzględniać również koszty dodatkowe, wynikające z transportu do innego (dalszego) miejsca w Polsce, niż pierwsze miejsce przeznaczenia znajdujące się na jej terytorium, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonywania importu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski, Protokolant Marek Kleszczyński, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 października 2009 r. sygn. akt I SA/Go 278/09 w sprawie ze skargi W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z dnia 26 marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w D. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w R. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

Wyrokiem z 27 października 2009 r., sygn. akt I SA/Go 278/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę W. sp. z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. z 26 marca 2009 r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd podał, że skarżąca spółka zgłosiła towar do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej. W wyniku kontroli powyższego zgłoszenia organ celny stwierdził, że przepisy regulujące procedurę uproszczoną zostały zastosowane w oparciu o niepełne dane. Ze zgłoszenia celnego złożonego przez spółkę wynikało, że zaimportowała ona towar z Tajwanu. Zgodnie z formułami INCOTERMS 2000, przy zastosowaniu formuły DDU, sprzedający ponosi koszty związane z dostarczeniem towaru do oznaczonego miejsca. Organ uznał, że towar został dostarczony do Gdańska na koszt wysyłającego, a koszty transportu do tego miejsca zawarte są w cenie towaru. Z załączonych do zgłoszenia celnego dokumentów wynikało jednak, że miejscem przeznaczenia towaru była siedziba spółki - D. Skarżąca, zgłaszając przedmiotowy towar do odprawy celnej, nie ujęła i nie zadeklarowała kosztów transportu poniesionych od miejsca dostawy (Gdańsk) do miejsca przeznaczenia (D.).

Po przeprowadzonej kontroli zgłoszenia celnego Naczelnik Urzędu Celnego w G. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe i decyzją z 14 listopada 2008 r. określił wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu towaru w procedurze dopuszczenia do obrotu, a także koszty transportu poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju.

Dyrektor Izby Celnej w R. zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, w pełni podzielając jego argumentację w spornej kwestii.

Skarga do Sądu pierwszej instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. spółka wniosła o uchylenie decyzji organów obu instancji oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. Organom zarzucono przy tym naruszenie art. 29 ust. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej "u.p.t.u.") przez jego niewłaściwą interpretację i zastosowanie. W ocenie skarżącej organ bezzasadnie przyjął, że pierwszym miejscem przeznaczenia importowanego towaru było D., podczas gdy prawidłowa interpretacja i zastosowanie ww. przepisu powinno prowadzić do wniosku, że pierwszym miejscem przeznaczenia tego towaru był Gdańsk, skoro ta miejscowość widniała na właściwych fakturach z 30 września 2004 r. Powyższe - w ocenie spółki - wynika także z dokumentu przewozowego Bill of landing nr [...]. Skarżąca wskazała również, że art. 29 ust. 15 zdanie trzecie u.p.t.u. nie może być podstawą do zwiększenia podstawy opodatkowania o koszty transportu z Gdańska do D. Zdaniem skarżącej dyspozycja tego przepisu znalazłaby zastosowanie, gdyby w chwili importu podatnik - importer, mający siedzibę w Polsce - znał miejsce pierwszego przeznaczenia na terytorium Wspólnoty i byłoby to miejsce położone poza terytorium Polski. W ocenie skarżącej tylko wtedy dodatkowe koszty, w tym koszty powstałe w związku z transportem importowanego towaru do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, byłyby doliczone do podstawy opodatkowania.

W odpowiedzi Dyrektor Izby Celnej wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując tym samym dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie roz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »