Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.10.2010

Wniosek o nadpłatę: Liczy się data stempla pocztowego

Z uzasadnienia: Data wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty, rozumiana zgodnie z art. 165 § 3 Ordynacji podatkowej jako data otrzymania przez organ stosownego wniosku, nie jest równoznaczna z datą złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przerywającą bieg przedawnienia do zwrotu nadpłaty. Datą złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w rozumieniu art. 79 § 2 w zw. z art. 80 § 3 Ordynacji podatkowej, w przypadku nadania wniosku zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 cyt. ustawy w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, jest data stempla pocztowego placówki nadawczej na kopercie zawierającej wniosek o stwierdzenie nadpłaty, chyba że w drodze czynności dowodowych ustalony zostanie inny, rzeczywisty moment nadania (złożenia) wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

SENTENCJA

Dnia 7 października 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Urszula Zięba, Sędzia: WSA Ewa Michna (spr.), Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2010 r., sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w Krakowie, na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 21 czerwca 2010 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r.

I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji,
II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie 100 zł (sto złotych).

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2010 roku nr [...] Prezydent Miasta postanowił odmówić "A" sp. z o.o. z siedzibą w K. - zwanej dalej "Spółką"- wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2004 i zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań.

Organ podał w uzasadnieniu, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty Spółka wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2004-2006 złożyła w dniu 4 stycznia 2010 roku. Zgodnie zaś z art. 79 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W związku z czym, zdaniem organu, postępowanie w sprawie stwierdzenia żądanej nadpłaty w odniesieniu do roku 2004 nie mogło zostać wszczęte.

W zażaleniu z dnia 17 lutego 2010 roku Spółka domagała się uchylenia powyższego postanowienia, zarzucając mu naruszenie art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, albowiem omawiany wniosek o stwierdzenie nadpłaty został nadany przez Spółkę w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 30 grudnia 2009 roku, a więc jeszcze w wymaganym prawem terminie.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 roku nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie, podzielając jego stanowisko. Dodało także, że w kwestii ustalenia daty wszczęcia postępowania o stwierdzenie nadpłaty art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania. Liczy się wyłącznie dzień rzeczywistego otrzymania wniosku przez organ podatkowy, a to w rozważanej sprawie miało miejsce już po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dodatkowo, w uzasadnieniu decyzji, na poparcie powyższej tezy przytoczono sygnatury akt wyroków sądów administracyjnych, a to: wyroki WSA w Lublinie z dnia 16 stycznia 2009 r. I SA/Lu 638/08, z dnia 21 stycznia 2009 r. I SA/Lu 637/08, z dnia 30 stycznia 2009 r. I SA/Lu 644/08 oraz wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 października 2008 r. i wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2008 r. III SA/Wa 1888/07).

W skardze z dnia 9 sierpnia 2010 roku Spółka wniosła o uchylenie ww. postanowień organów obydwu instancji, powtarzając wcześniejsze zarzuty i ich argumentację.

W odpowiedzi na skargę z dnia 13 sierpnia 2010 roku SKO zażądało o jej oddalenia, podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu, data wszczęcia postępowania...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »