Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.09.2010

WSA: Sposób i kolejność zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej

Z uzasadnienia: Z zestawienia zakresów regulacji przepisu art. 62 § 4 i art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że w razie wpłaty na poczet zaległości podatkowej, dyspozycja podatnika wiąże organ podatkowy z uwzględnieniem ograniczenia przewidzianego w art. 55 § 2 Ordynacji. Zarachowanie wpłaty na poczet zaległości podatkowej wraz z odsetkami, przed ostatecznym rozstrzygnięciem wniosku o umorzenie odsetek od należności głównej jest zgodne z powołanymi wyżej przepisami Ordynacji podatkowej i nie narusza prawa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że samodzielne istnienie zaległości podatkowej mogłoby mieć miejsce jedynie w takim wypadku, kiedy organ podatkowy umorzyłby odsetki za zwłokę i dopiero w wyniku umorzenia odsetek bezprzedmiotowe byłoby rozstrzygnięcie o zaliczeniu wpłaty na poczet umorzonej należności.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Borońska, Sędzia WSA Dagmara Dominik (sprawozdawca), Protokolant Lucyna Barańska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 16 września 2010 r. przy udziale - sprawy ze skargi R. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek:

I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] r. Nr [...];
II. orzeka, że postanowienia wymienione w pkcie I) nie podlegają wykonaniu;
III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej we W. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. Nr [...] uchylające w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] stycznia 2010 r. Nr [...] w sprawie zaliczenia wpłaty z dnia 17 marca 2010 r. w kwocie 19.694 80 zł, na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. i orzekające o zaliczeniu R.T. ww. wpłaty na poczet zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. określonej w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2009 r. Nr [...] na poczet należności głównej w kwocie 9.995,24 zł oraz na poczet odsetek za zwłokę w kwocie 9.699, 56 zł.

Organ odwoławczy za prawidłowe uznał stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji, iż w świetle art. 55 § 2, w zw. z art. 62 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. zwanej dalej "O.p."), jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe i dokona wpłaty na poczet tych zaległości organ podatkowy zobligowany jest do zaliczenia wpłaty dokonanej przez skarżącego proporcjonalnie na poczet należności głównej i odsetek. Skoro skarżący dokonał w dniu 17 marca 2010 r. wpłaty w kwocie 19.694, 80 zł, to prawidłowo organ podatkowy pierwszej instancji zastosował art. 55 § 2 O.p. Jednakże wobec stwierdzenia naruszenia art. 62 § 1 O.p., organ odwoławczy uchylił zaskarżone postanowienie i orzekł o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. wskazując, że Naczelnik Urzędu Skarbowego, zgodnie z dyspozycją skarżącego, winien był zaliczyć niniejszą wpłatę na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. gdyż w sytuacji dyspozycji podatnika organ podatkowy nie ma swobody w działaniu i zobowiązany jest zaliczyć wpłatę na poczet zaległości wskazaną przez podatnika.

W skardze, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia podnosząc zarzut naruszenia art. 55 § 2, art. 121, art. 124, art. 125 O.p. W uzasadnieniu skarżący podkreślił, że w sytuacji dokonania dobrowolnej wpłaty winna ona być zarachowana zgodnie z wolą wpłacającego, a nie zgodnie z art. 55 § 2 O.p., w przedmiotowym przypadku jedynie na należność główną. Podniósł ponadto, że zaliczenie wpłaty na należność główną i odsetki w syt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »