Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.08.2010

Orzecznictwo: Ulga odsetkowa – trzeba w terminie zawiadomić o zakończeniu budowy

Teza: Art. 26 b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zakończenie budowy w sensie terminowo-budowlanym oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy, winno zostać wykonane przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym skarżący uzyskał pozwolenie na budowę, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Borońska, Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Dukiel, Sędzia WSA Ludmiła Jajkiewicz (sprawozdawca), Protokolant Ewelina Bedyńska, po rozpoznaniu na rozprawie w Wydziale I w dniu 8 lipca 2010 r. sprawy ze skargi M. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. oddala skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...], nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...], nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r., w kwocie 16.587,00 zł.

Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we W. wszczął postępowanie podatkowe, w wyniku którego, organ uznał, iż M. U. (dalej: skarżący) nie spełnił warunku, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm. – dalej: u.p.d.o.f.) stanowiącego jeden z wymogów pozwalających na odliczenie wydatków, w ramach tak zwanej "ulgi odsetkowej".

Z dokonanych przez organ ustaleń wynika bowiem, że pozwolenie na budowę skarżący uzyskał w dniu [...], natomiast zawiadomienie o zakończeniu budowy wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie W. w dniu [...], a więc po upływie terminu do jego złożenia, który upłynął z końcem 2007 r.

Organ pierwszej instancji decyzją z dnia [...] określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe, w wysokości podanej na wstępie.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. w wyniku rozpoznania odwołania skarżącego podtrzymał stanowisko organu pierwszej instancji.

W skardze z dnia [...] r. skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, zarzucając naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 ze zm. – dalej: ustawa nowelizująca), w związku z art. 26b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f. i art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm. – dalej: Ord. pod.).

W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż błędnie organ przyjął, iż zawiadomienie o zakończeniu budowy, o jakim mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f. powinno nastąpić przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.

Skarżący podniósł, iż przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają definicji normatywnej zwrotu " zakończenia budowy" oraz "terminu" zakończenia budowy, wobec czego przy interpretacji art. 26b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f. organ podatkowy powinien zastosować taką wykładnię, która umożliwi prawidłowe odczytanie treści przepisu.

Zdaniem skarżącego, dokonując prawidłowej interpretacji należy dojść do wniosku, że warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi odsetkowej jest jedynie zakończenie budowy w sensie techniczno – budowlanym w okresie trzech lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę, a nie uzyskanie w tym terminie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne złożenie zawiadomienia o jej zakończeniu.

Skarżący przyznał wprawdzie, iż powyższa interpretacja budzi wątpliwości, to jednak ani organy ani sądy nie mogą zastępować ustawodawcy w poprawianiu prawa w przypadku, gdy ustanowione prawo jest na tyle nieokreślone, że może stanowić pole do jego nadużywania. Jeżeli przepis da się zinterpretować w zgodzie z Konstytucją RP to tak powinien on być stosowany. Stąd też, w ocenie skarżącego, nie ma również znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej fakt przekroczenia terminu do złożenia zawiadomienia (na co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania) określonego w prawie budowlanym. Dotrzymanie tego terminu jest sankcjonowane art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (j.t. z 2006 r. Dz.U. nr 156, poz. 1118 – dalej: Prawo budowlane). Nie ma też uzasadnienia taka wykładnia art. 26b ust. 2 pkt u.p.d.o.f., która prowadziłaby do stosowania tego przepisu ustawy podatkowej, jako sankcji zabezpieczającej realizację norm prawa budowlanego. Poza tym ustawodawca nie warunkuje uprawnienia do ulgi odsetkowej legalnym rozpoczęciem zamieszkiwania w budynku przez podatnika w terminie trzech lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę.

Skarżący podniósł również, iż przyjęcie za słuszne interpretacji organu, powoduje, że...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »