Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2010

Darowizna dla matki na konto bankowe ojca bez podatku

Z uzasadnienia: Wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy zatem interpretować w taki sposób, aby udokumentowanie, o którym mowa, czyniło zadość celowi przepisu, jakim jest wyeliminowanie z zakresu zwolnienia darowizn fikcyjnych, które nie miały miejsca w rzeczywistości. Jednocześnie przepis ten winien być rozumiany w taki sposób, aby podatnik, który dokonał zgłoszenia w wymaganym terminie i jest w stanie wykazać, że przepływ środków pieniężnych miał miejsce w rzeczywistości, nie został pozbawiony prawa do zwolnienia od podatku. Zdaniem Sądu, w przypadku kiedy skarżąca nie posiada odrębnego konta bankowego, a przedkłada potwierdzenie przekazania środków pieniężnych na konto swojego męża, z którym pozostaje w związku małżeńskim, objętym wspólnością majątkową - trzeba przyjąć, że został zrealizowany wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędziowie: WSA Paweł Dąbek, WSA Grażyna Firek (sp r.), Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2010 r., sprawy ze skargi H. S., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od spadków i darowizn:

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji,
II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana do chwili uprawomocnienia się wyroku.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego decyzją z 17 sierpnia 2008 roku, znak [...], wydaną na podstawie art. 207 § 1 i § 2, art. 21 § 1 pkt 2 o.p., art. 3 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) i art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9, art. 14, art. 15 ustawy z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 roku, Nr 93, poz. 768) ustalił zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn, dotyczące darowizny kwoty pieniężnej 50 000 zł ze strony syna P. S. na rzecz matki H. S. w wysokości 2209 zł.

W uzasadnieniu organ wskazał, że P. S. dokonał darowizny na rzecz rodziców w łącznej wysokości 100 000 zł, przy czym darowizna została wykonana 8 listopada 2007 roku, z tym że kwotę tę przelał w całości na konto M. S.. 22 listopada 2007 roku H. S. złożyła deklarację SD- Z1 w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Organ podkreślił, że wobec istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej, darowizna została dokonana na rzecz obojga małżonków. Jednakże nie został spełniony wymóg zwolnienia od podatku, wynikający z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie ich otrzymanie nie zostało udokumentowane przekazaniem na rachunek bankowy H. S., ponieważ nie posiadała ona takiego rachunku. Z tego powodu ustalono wysokość należnego podatku w kwocie 2209 zł.

Nie zgadzając się z powyższą decyzją, H. S. wniosła w terminie odwołanie, żądając uchylenia jej w całości i umorzenia postępowania w sprawie. Podniosła zarzuty naruszenia art. 121 § 1, art. 124 i art. 210 § 4 o.p. poprzez błędną ocenę materiału dowodowego, wewnętrzną sprzeczność orzeczenia i brak oceny prawnej, art. 191 o.p. przez dowolną ocenę materiału procesowego, a nadto błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także niewłaściwego zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w zw. z art. 31, art. 33 pkt 2, art. 35, art. 36 i art. 43 § 1 k. r.o. w zw. z art. 120 o.p.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją znak [...], wydaną 17 grudnia 2009 roku na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 o.p., utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji odwoławczej znalazło się omówienie dotychczasowego przebiegu postępowania. Następnie Dyrektor Izby Skarbowej wskazał na przesłanki zwolnienia od podatku, zawarte w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »