Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.05.2010

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za podatnika VAT

Z uzasadnienia: W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi) spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. W niniejszej sprawie skarżący nabył spadek po zmarłym z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, co oznacza, że w myśl art. 98 Ordynacji podatkowej, ponosi on odpowiedzialność za pozostawione przez zmarłego zaległości podatkowe z opisanym wyżej ograniczeniem. Z kolei zgodnie z przepisem art. 1034 § 1 Kodeksu cywilnego do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Słusznie zatem, zdaniem Sądu, organy podatkowe obciążyły skarżącego odpowiedzialnością za całe zobowiązanie podatkowe na zasadach odpowiedzialności solidarnej z pozostałymi spadkobiercami.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Apollo (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Katarzyna Golat, Sędzia WSA Barbara Orzepowska - Kyć, Protokolant st. sekr. sąd. Arkadiusz Kmiotek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2010 r. przy udziale - sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) uchyla zaskarżoną decyzję,
2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. wszczął postępowanie wobec spadkobierców w sprawie o przeniesienie na nich odpowiedzialności za zaległe zobowiązania podatkowe zmarłego podatnika. Bowiem decyzjami z dnia [...] r. nr [...] do nr [...] określił M. W. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okresy od [...] do [...] 2003 r. w łącznej wysokości [...] zł., które do dnia śmierci podatnika w dniu [...] 2008 r. nie zostały uregulowane.

Następnie decyzją z dnia [...] r. nr [...] orzekł o odpowiedzialności M. W., jako spadkobiercy spadku przyjętego z dobrodziejstwem inwentarza za zaległe zobowiązania w podatku od towarów i usług spadkodawcy M. W. za:

- [...] 2003 r. w wysokości [...]zł,

- [...] 2003 r. w wysokości [...]zł.,

- [...] 2003 r. w wysokości [...]zł,

- [...] 2003 r. w wysokości [...]zł.,

- [...] 2003 r. w wysokości [...]zł.,

- [...] 2003 r. w wysokości [...] zł.,

- [...] 2003 r. w wysokości [...]zł.

- łącznie [...] zł wraz z odsetkami w wysokości [...] zł.

Wskazane kwoty mieściły się w ustalonej wartości stanu czynnego spadku wynoszącej [...] zł., w skład którego wchodził udział we współwłasności samochodu marki [...], a wynoszący 1/2 o wartości [...] zł oraz nieruchomość - łąka o wartości [...] zł.

W odwołaniu pełnomocnik M. W. zarzucając organowi I instancji:

- naruszenie art. 120 § 1, art. 122, art. 180 §1, art. 187 § 1, art. 191 o art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej przejawiające się w sprzeczności poczynionych przez ten organ ustaleń z zebranym materiałem dowodowym,

- naruszenie art. 1012 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) poprzez orzeczenie o odpowiedzialności solidarnej za zobowiązana podatkowe, gdy zgodnie z tym przepisem za długi odpowiada masa spadkowa, a nie spadkobierca;

domagał się uchylenia decyzji i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 99 oraz art. 100 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania M. W. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] r. nr [...] orzekającej o odpowiedzialności M. W., spadkobiercy M. W., który spadek przyjął z dobrodziejstwem inwentarza, za zaległe zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od [...] do [...] 2003 r. w łącznej wysokości [...] zł. wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości [...] zł. - Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Po przedstawieniu dotychczasowego przebiegu postępowania i po ponownym rozpoznaniu sprawy zauważył na wstępie, że wraz ze śmiercią podatnika jego spadkobiercy muszą się liczyć z tym, że nie zawsze przyjęcie spadku łączyć się będzie tylko z korzyściami, że może rodzić obowiązek zapłaty zaległych podatków. Dlatego spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji, czy chcą spadek przyjąć w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza, czy go odrzucić.

Dalej, powołując się na art. 97 i 98 Ordynacji podatkowej stwierdził, ze spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki zmarłego, a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe mają odpowiednie zastosowanie. Przy czym przedmiotem sukcesji przysługującej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej są wyłącznie prawa i obowiązki wynikające z norm prawa podatkowego. Zatem w razie przyjęcia spadku...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100