Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

09.04.2010

Orzecznictwo: Wydatki na wykończenie nowego mieszkania a ulga mieszkaniowa

Teza: Wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykończonym (surowym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Stachurski, Sędziowie sędzia WSA Piotr Pietrasz, sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi A. K.-T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
2. stwierdza, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

UZASADNIENIE

A. K. – T. (dalej przywoływana również jako "Skarżąca"), zwróciła się do Ministra Finansów - reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Z przedstawionego przez Skarżącą stanu faktycznego wynika, że nabyła ona nowy lokal mieszkalny od developera (stan wykończenia tzw. developerski).

Na część ceny zakupu Skarżąca zaciągnęła kredyt hipoteczny. Aktualnie, tj. w 2009 r. sprzedaje ona inną nieruchomość nabytą w drodze darowizny w 2009 r. Według Skarżącej dochód ze sprzedaży tej nieruchomości jest wolny od podatku w części, w jakiej przeznaczy go na cele mieszkaniowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej w skrócie: "u.p.d.o.f."). Środki uzyskane z tej sprzedaży Skarżąca zamierza przeznaczyć w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpi odpłatne zbycie (tj. do końca 2011 r.) na:

a. wcześniejszą spłatę części kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego,
b. spłatę bieżących rat kredytu hipotecznego na zakup lokalu (kapitał + odsetki),
c. wykonanie w zakupionym lokalu mieszkalnym podstawowych robót wykończeniowych umożliwiających korzystanie z lokalu (równanie ścian i sufitów z malowaniem, ułożenie glazury i terakoty, wykonanie podłóg, zakup i montaż drzwi).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego sformułowano następujące pytania:

1. Czy bieżące spłaty rat kredytu hipotecznego – ponoszone w okresie od uzyskania dochodu ze sprzedaży w 2009 r. do końca 2011 r. – stanowią cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f., w całej wysokości (obejmują kapitał i odsetki składające się na wysokość rat)?

2. Czy pobierana przez bank prowizja od wcześniejszej spłaty części kredytu hipotecznego jest wydatkiem na cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f.?

3. Czy koszty aktu notarialnego dotyczącego zakupu lokalu mieszkalnego od dewelopera poniesione po osiągnięciu dochodu ze sprzedaży nieruchomości, stanowią wydatek na cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a u.p.d.o.f.?

4. Czy wydatki poniesione na roboty przystosowujące lokal do zamieszkania w zakresie wymienionym wyżej w punkcie c), są wydatkami na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d u.p.d.o.f.?

Zdaniem Skarżącej, spłata każdej bieżącej raty kapitałowo–odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego przed sprzedażą nieruchomości dokonana w okresie od uzyskania dochodu ze sprzedaży do upływu 2 lat od końca roku, w którym wystąpił dochód ze sprzedaży nieruchomości, jest w całości wydatkiem na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) u.p.d.o.f. Także pobrana przez bank prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego jest wydatkiem poniesionym na spłatę kredytu, jako obowiązkowy – podobnie jak odsetki – element kosztów kredytowania zakupu nieruchomości.

Nadto wydatkami na cele mieszkaniowe są obowiązkowo ponoszone przez podatnika koszty związane z podpisaniem z developerem aktu notarialnego nabycia lokalu mieszkalnego, poniesione po uzyskaniu dochodu ze sprzedaży innej nieruchomości.

W ocenie Skarżącej również wydatki na roboty w istniejących lokalach wymienione w opisie stanu faktycznego w pkt c) pomniejszają należny do zapłacenia podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości, jeżeli zostały poniesione w związku z przystosowaniem do celów mieszkalnych własnego lokalu mieszkalnego zakupionego w tzw. standardzie developerskim, który charakteryzuje się brakiem możliwości użytkowania lokalu do celów mieszkalnych. Zdaniem autora skargi interpretację uniemożliwiającą obniżenie podatku o takie wydatki należałoby uznać za sprzeczną z podstawowymi zasadami porządku prawnego w szczególności z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. W ustawie o podatku dochodowym brak jest definicji remontu, zaś zastosowanie definicji wynikającej z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego uniemożliwiałoby praktycznie poniesienie jakichkolwiek wydatków na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) u.p.d.o.f., w lokalu zakupionym w tzw. stanie developerskim. W konsekwencji zakup na rynku wtórnym lokalu już wykończonego umożliwiałby poniesienie wydatków remontowych i niezapłacenie podatku, zaś zakup lokalu od developera w stanie nie nadającym się w praktyce do zamieszkania wiązałby się z brakiem możliwości zwolnienia z podatku w następstwie poniesienia wydatków na roboty o podobnym charakterze.

Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w B. w interpretacji indywidualnej z [...] sierpnia 2009 r. nr [...] uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ wskazał, cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., wymienione zostały w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) u.p.d.o.f.

Oceniając stan faktyczny zaistniały w sprawie organ stwierdził, że wydatki poniesione na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego oraz odsetek od tego kredytu, opłaty związane z jego nabyciem m.in. opłaty notarialne są wydatkami mieszczącymi się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit a) oraz pkt 2 lit. a) u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »