Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.12.2007

Akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w ZUS

Trwa akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecny, 2007 rok, jest kolejnym rokiem wysyłki informacji. Jest jednak rokiem szczególnym, bowiem informacja wysyłana do ubezpieczonych w bieżącym roku jest inna niż dotychczasowe. Zawiera znacznie szerszy zakres danych przekazywanych ubezpieczonym - dane o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego (jeśli został ubezpieczonemu naliczony) oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Przypomnijmy kilka podstawowych zasad dotyczących informowania ubezpieczonych o stanie ich kont. Informowanie jest bardzo ważnym, ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynikającym z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 ze zm).

Dotyczy ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., posiadających na swych indywidualnych kontach w ZUS zewidencjonowane zapisy o składkach na ubezpieczenie emerytalne. Szczegóły w tym zakresie zawierają artykuły: 50 oraz 40 ustawy systemowej.

Dotychczas, a dokładnie za lata 1999-2004, Zakład informował o składkach na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne, zewidencjonowanych za dany rok, w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące.

Za rok 2005 – także o składkach na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych, w kwotach ogółem za rok 2005.

W informacji o stanie konta za 2006 rok, Zakład podaje po raz pierwszy:

 • wysokość zwaloryzowanych składek (ogółem) na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na OFE, za lata 1999-2005

  - należnych – w przypadku ubezpieczonych nie będących płatnikami tych składek,
  - wpłaconych – w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
 • wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego – według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony,
 • wysokość składek (ogółem) na otwarte fundusze emerytalne za okres 1999-2006, odpowiednio należnych i odprowadzonych – w przypadku osób będących członkami OFE oraz osób mających ustawowy obowiązek przynależności do OFE,

a także, podobnie jak w latach ubiegłych:

 • wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, odpowiednio – należnych bądź wpłaconych, za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku (w przypadku informacji za 2006 rok chodzi o składki według stanu na 31 grudnia 2006 r.), w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące.

W informacji za 2006 rok nie są podawane dane o kwocie hipotetycznej emerytury. Informowanie np. 35-latków o kwotach hipotetycznej emerytury, jaką uzyskaliby w wieku emerytalnym, wynoszącym dla kobiet – 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat, na wiele, wiele lat (nawet 25 - w przypadku najmłodszych kobiet, czy 30 w przypadku mężczyzn) przed rzeczywistym zakończeniem aktywności zawodowej, a zarazem bez uwzględniania tego okresu ubezpieczenia w wyliczeniach, miałoby wątpliwy walor poznawczy, bo wyliczona w ten sposób kwota nie odzwierciedlałaby faktycznej wysokości przyszłej emerytury. Odstąpienie od podania uprawnionym ubezpieczonym kwoty hipotetycznej emerytury wynika z racjonalnych pobudek. Zdaniem wielu ekspertów, mocno dyskusyjny jest sens takiej informacji dla tak młodych ubezpieczonych, zwłaszcza przy relatywnie niskich kwotach wynikających ze sposobu wyliczenia hipotetycznej emerytury, określonego w art. 50 ust. 2 ustawy systemowej (podzielenie sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, składek za ostatni rok i zwaloryzowanego kapitału początkowego, zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, przez średnie dalsze trwanie życia w wieku 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny). A zatem hipotetyczna emerytura, według zapisów art. 50 ust. 2 ustawy, to inaczej mówiąc – kwota, jaką otrzymałby z ZUS 35-letni ubezpieczony (lub starszy) w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, gdyby już więcej nie pracował. Należy mieć jednak na względzie, że w ten sposób obliczana hipotetyczna emerytura pochodzi tylko z I filaru, a ubezpieczony ma przed sobą perspektywę wieloletniej aktywności zawodowej.

Zamiast kwoty hipotetycznej emerytury, do wysyłanej ubezpieczonym „Informacji o stanie konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uwzględniającej składki na fundusz emerytalny za lata 1999-2005”, Zakład dołącza poglądową informację o wysokości przyszłej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli I filaru). Poglądowa informacja przedstawia przybliżone wielkości i bardzo uproszczony sposób wyliczenia wysokości przyszłej emerytury, uzależnionej od stanu środków zgromadzonych na koncie. Uświadamia także istotną prawidłowość, że im późniejszy – od obowiązującego, ustawowego wieku (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) – jest wiek przejścia na emeryturę, tym będzie ona wyższa.

Z myślą o odbiorcach „Informacji...”, ZUS w dniu 1 sierpnia 2007 r. udostępnił nowy serwis internetowy pod adresem: http://www.mojaemerytura.zus.pl. Z założenia serwis ten jest przeznaczony dla ubezpieczonych, którzy otrzymają z Zakładu informację o stanie konta i są zainteresowani wysokością przyszłego świadczenia z I filaru. Pod powyższym adresem, znaleźć można szczegółowe wyjaśnienia dotyczące danych zawartych w „Informacji...”.

W ramach serwisu udostępniony został także „Kalkulator emerytalny”, umożliwiający samodzielne obliczanie orientacyjnej, prognozowanej wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość emerytury wyliczonej przy pomocy kalkulatora jest kwotą prognozowaną na podstawie przyjętych założeń (w tym założeń makroekonomicznych) i wpisanych przez użytkownika indywidualnych parametrów, w tym odpowiednich danych z „Informacji...” oraz zakładanej wysokości przyszłych zarobków i zakładanego wieku przejścia na em...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »