Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

03.04.2006

Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).

Wyrejestrowanie płatnika składek

Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.

Zgłoszenie ubezpieczonego

- Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i/lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

- Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, z wyłączeniem osób, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniami w terminie przez siebie wybranym.

- Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami zgłaszają w terminie 30 dni od ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

- Twórcy i artyści dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Wyjątki:

- pracowników skierowanych do pracy lub służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą zgłasza się do ubezpieczeń nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał obowiązek ubezpieczeń,

- osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego zgłasza się do ubezpieczeń poprzez wykazanie ich w imiennym raporcie miesięcznym, składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

Uwaga!

Zakład może żądać od płatnika składek ponownego złożenia zgłoszenia do ubezpieczeń, jeżeli zgłoszenie takie nie zostało zidentyfikowane w systemie informatycznym ZUS.

Zgłoszenie zmiany/korekty danych

Płatnik składek zobowiązany jest zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach*:

- jakie nastąpiły w stosunku do danych osób ubezpieczonych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA/ZUS ZZA) - w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład,

- dotyczących danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (PESEL, NIP, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) - na formularzu ZUS ZIUA,

- danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA/ZUS ZZA) dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania - poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania (ZUS ZWUA) i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń (ZUS ZUA/ZUS ZZA) zawierającego prawidłowe dane,

- danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek (ZUS ZPA/ZUS ZFA) - w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład,

- dotyczących numerów identyfikacyjnych oraz nazwy skróconej, a w przypadku płatników składek będących osobami fizycznymi także nazwiska, pierwszego imienia i daty urodzenia - poprzez złożenie dokumentu ZUS ZIPA w formie papierowej według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez Zakład we właściwej według adresu siedziby jednostce organizacyjnej Zakładu. Do wypełnionego formularza dołącza kopie dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON.

* Nie należy zgłaszać zmian lub korekty danych, które zostały wycofane w aktualnie obowiązującej wersji formularzy ubezpieczeniowych.

Uwaga!

Szczegółowe informacje dotyczące korygowania danych przekazanych do Zakładu przez płatników składek zostały przedstawione w poradniku Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych dostępnym w każdej jednostce organizacyjnej Zakładu.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu.

Wyjątkowe uregulowanie dotyczy pracowników skierowanych do pracy lub służby w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, stałych przedstawicielstwach przy ONZ i innych misjach specjalnych za granicą, którzy podlegają wyrejestrowaniu z ubezpieczeń w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy.

Uwaga!

Płatnik składek zobowiązany jest złożyć wyrejestrowanie z ubezpieczeń również w przypadku konieczności zgłoszenia zmiany/korekty danych dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. Następnie składa prawidłowo wypełnione zgłoszenie do ubezpieczeń....

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »