Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

03.11.2009

Problemy ze zwrotem VAT dla stowarzyszenia

Zapytanie nr 4563 do ministra finansów w sprawie interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w dziedzinie podatku od towarów i usług przez organy podatkowe

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłosił się pan Tadeusz Marczewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Telewizji Satelitarnej ˝Astral˝, z prośbą o pomoc w odzyskaniu nadpłaty podatku VAT od Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew oraz skargi na niekompetencję naczelnika tegoż urzędu.

Z informacji uzyskanych od prezesa stowarzyszenia ˝Astral˝ wynika, że w dniu 6 marca 2006 r. Stowarzyszenie Miłośników Telewizji Satelitarnej ˝Astral˝ wystąpiło do naczelnika urzędu skarbowego z zapytaniem o zakres stosowania prawa podatkowego, tzn. czy stowarzyszenie jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług może obniżyć podatek należny o naliczony (art. 86 ust 1 ustawy o VAT). W uzasadnieniu opisano stan faktyczny, tj. działalność w oparciu o uchwalony statut i określenie celów realizowanych przez stowarzyszenie.

Z przedstawionych informacji wynika, że w 2004 i 2005 r. stowarzyszenie ˝Astral˝ dla celów podatku od towarów i usług kwalifikowało prowadzoną działalność (zgodnie z nadanym numerem REGON) do grupy PKWiU o symbolu 91: ˝Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe)˝, które są zwolnione z podatku od towarów i usług. Dlatego też stowarzyszenie ˝Astral˝ nie złożyło zgłoszenia rejestrującego przed rozpoczęciem wykonywania działalności określonej w statucie.

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R zostało złożone w dniu 2 lutego 2006 r., a w dniu 3 lutego 2006 r. naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew potwierdził zarejestrowanie stowarzyszenia ˝Astral˝ jako czynnego podatnika VAT.

W dniu 2 lutego 2006 r. równocześnie ze zgłoszeniem zostały złożone deklaracje VAT-7 za rok 2004 i 2005, w których wykazany został podatek VAT należny. Kwota tego podatku wraz z naliczonymi odsetkami została w tym samym dniu przekazana na rachunek Urzędu Skarbowego.

Z informacji uzyskanych od prezesa Stowarzyszenia Miłośników Telewizji Satelitarnej ˝Astral˝ wynika, że wszystkie zakupy poczynione w latach 2004 i 2005 mające związek z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu dawały możliwość skorzystania z prawa do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego. Stanowisko to potwierdza ustawa o podatku od towarów i usług i wytyczne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w oparciu o art. 17 VI dyrektywy UE, stanowiąc, że prawo do odliczenia podatku naliczonego należy do podstawowych praw podmiotów będących podatnikami VAT.

Mimo to naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w piśmie z dnia 1 czerwca 2006 r. uznał powyższą interpretację za nieprawidłową, uzasadniając, że w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, jednakże jest obowiązany przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2 złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne, które organ podatkowy potwierdza. Natomiast stowarzyszenie nie złożyło deklaracji VAT-7, aż do dnia 2 lutego 2006 r., a status podatnika VAT czynnego uzyskało dopiero w momencie złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R, tj. w dniu 2 lutego 2006 r. Ponadto na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego. Zdaniem naczelnika urzędu skarbowego skoro w przedmiotowej sprawie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego (2 lutego 2006 r.) przez stowarzyszenie ˝Astral˝ nastąpiło po dokonanych w 2004 i 2005 r. zakupach, jak i po zakończeniu okresów rozliczeniowych stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących ww. zakupy.

Wobec powyższego stanowiska naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew prezes stowarzyszenia ˝Astral˝ w dniu 12 czerwca 2006 r. złożył odwołanie w ww. sprawie do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. W piśmie z dnia 25 września 2006 r. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zmienił zaskarżone postanowienie, jednocześnie uznając stanowisko podatnika zawarte we wniosku za nieprawidłowe. Zdaniem organu drugiej instancji podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków dokona...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »