Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

29.10.2009

Jak bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją

Zapytanie nr 4302 do ministra finansów w sprawie dochodzenia przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu wykonanych już zobowiązań podatkowych pozostawionych spadkobiercom, którzy przejęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zwrócił się z prośbą o interwencję mieszkaniec Zamojszczyzny, od którego od kilku lat zamojski urząd skarbowy dochodzi wykonania zobowiązań podatkowych pozostawionych przez jego zmarłego brata, które jednak zostały już wykonane w 2006 r.

W dniu 26 listopada 2004 r. Sąd Rejonowy w Zamościu postanowieniem I Ns 875/04 stwierdził nabycie spadku po zmarłym Z. T. przez zainteresowanego B. T., brata zmarłego spadkodawcy oraz pozostałe rodzeństwo. Zainteresowany, wraz ze swoim rodzeństwem E. P. i E. D. nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że jego odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się wyłącznie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Spadkodawca pozostawił po sobie wyłącznie nieruchomość przy ul. Lipskiej w Zamościu, a także niewielką nieruchomość rolną położoną w Dębowcu. Spadkodawca nie pozostawił po sobie innego majątku. Wymieniony powyżej stan czynny majątku pozostawionego przez spadkodawcę potwierdzony został przez komornika sądowego rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Zamościu w protokole spisu inwentarza po zmarłym, sporządzonym w dniu 1 października 2007 r. Należy jednak zauważyć, że ww. protokół spisu inwentarza po zmarłym zawiera informacje dotyczące stanu czynnego spadku w dniu jego otwarcia. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że spadek ten w swej zasadniczej części został wcześniej zbyty przez spadkobierców, a całość uzyskanych wpływów została przekazana na rzecz wierzycieli hipotecznych, w tym na rzecz Urzędu Skarbowego w Zamościu.

Zbycie nieruchomości znajdującej się w Zamościu przy ul. Lipskiej nastąpiło w dniu 5 czerwca 2006 r. przed notariuszem M. K.K. w Zamościu. Umowa sprzedaży została sporządzona w formie aktu notarialnego repertorium A 1695/2006. Zgodnie z postanowieniami wymienionej umowy strony zgodnie ustaliły, ˝że kupujący z należnej sprzedającym ceny sprzedaży zobowiązują się wypłacić na rzecz wierzycieli hipotecznych tj. Urzędu Skarbowego w Zamościu 60,20% należności oraz Urzędu Miasta Zamościa 39,80% należności, liczone od kwoty operatu szacunkowego w wysokości 76 000 zł, pomniejszone o koszty aktu notarialnego˝ (§ 3 umowy sprzedaży, s. 4 aktu notarialnego repertorium A 1695/2006). Tym samym stan czynny spadku po zmarłym Z. T., zgodnie z protokołem spisu inwentarza po zmarłym, został ograniczony do kwoty 592 zł. Do tej kwoty ogranicza się zatem zgodnie z prawem cywilnym odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe pozostawione przez ich zmarłego brata.

Tymczasem decyzjami z dnia 31 października 2005 r. oraz z dnia 16 listopada 2005 r. (znak: POIV/4406-29/05, POIV 4406-30/05, POIV/4406-31/05) naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu orzekł o solidarnej odpowiedzialności zainteresowanego i jego rodzeństwa za wszystkie długi spadkowe względem urzędu skarbowego pozostawione przez zmarłego brata Z. T. Wskutek interwencji zainteresowanego oraz przedstawienia przez niego ww. postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu o nabyciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza naczelnik Urzędu Skarbowego zmienił swą decyzję i w dniu 27 marca 2008 r. orzekł o solidarnej odpowiedzialności spadkobierców do kwoty 76592 zł.

Zainteresowany wniósł odwołanie od tej decyzji do dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. W uzasadnieniu stwierdził, że w decyzji naczelnika urzędu skarbowego nie został uwzględniony fakt zbycia ww. nieruchomości przy ul. Lipskiej w Zamościu za kwotę 76000 zł i pokrycia z tej kwoty wierzytelności wierzycieli hipotecznych, w tym Urzędu Skarbowego w Zamościu w wysokości 60,20% ceny sprzedaży. Zdaniem zainteresowanego przyczyną zaistniałego stanu rzeczy była błędna interpretacja protokołu spisu inwentarza po zmarłym, sporządzonego przez komornika sądowego rewiru I w Zamościu w dniu 1 października 2007 r., zastosowana przez Urząd Skarbowy w Zamościu. Tym samym zainteresowany, będący spadkobiercą z dobrodziejstwem inwentarza, decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia 27 marca 2008 r. (Znak sprawy: PO I - 4110/54/2006, PO I-4110/3/08,PO I-4110/4/08, PO IV/440-1/07, PO IV/440-1/08, PO IV/440-2/08) został mylnie obciążony odpowiedzialnością solidarną za zaległości...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »