Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

25.08.2009

Trudności z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą

Pani Minister! Mając na uwadze potrzebę wspierania środowisk osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji i zatrudniania, proszę o określenie stanowiska wobec poniższych kwestii:

1. Jakie kroki prawne zamierza podjąć kierowane przez Panią ministerstwo, aby nie dopuścić do opóźnień w wypłatach kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne przez PFRON, czego skutkiem było zaprzestanie działalności gospodarczej przez wielu beneficjentów z powodu braku środków na bieżącą działalność?

2. Jakie działania planuje zrealizować resort pracy i polityki społecznej w przedstawionym zakresie, gdyż pozostawienie przepisów z dnia 1 stycznia 2009 r. w obecnym brzmieniu zmusi osoby niepełnosprawne do zaciągania kredytów na zapłacenie składek ZUS bądź likwidacji działalności?

Licząc na przychylne ustosunkowanie się, pozostaję z wyrazami szacunku.

Z poważaniem

Poseł Beata Kempa

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 9586 w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pani poseł Beaty Kempy z dnia 30 kwietnia br. przekazaną przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 20 maja br. (znak: SPS-023-9586/09) dotyczącą refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą pragnę wyjaśnić, że w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), istniała możliwość finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek na ubezpieczenia społeczne jedynie osobom niepełnosprawnym podejmującym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Nie mogły korzystać z tej formy wsparcia osoby niepełnosprawne podejmujące działalność po raz kolejny lub już ją prowadzące. Ponadto finansowanie składek mogły uzyskać jedynie osoby zobowiązane do ich opłacania na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), bowiem przepisy dotyczące finansowania składek nie dotyczyły osób niepełnosprawnych mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby te nie były zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Stan prawny w tym zakresie zmieniła ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1412), nakładając na osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (do czasu ustalenia prawa do emerytury) na takich samych zasadach, jak na pozostałych przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2008 r. osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej na takich samych zasadach, jak inne osoby prowadzące działalność, nieposiadające ustalonych uprawnień emerytalnych. Renciści do czasu ustalenia prawa do emerytury podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym gospodarczą) podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i spoczywa na nich obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (należących do zakresu kompetencji ministra gospodarki).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjęte...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »